Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

YÖK’ten ÖYP 50/d ile İlgili Yeni Karar

9 Mayıs 2017
YÖK’ten ÖYP 50/d ile İlgili Yeni Karar
       

YÖK 2010’dan önce ÖYP dahilinde atanan araştırma görevlilerinin 657 sayılı KHK kapsamında olmadığına karar verdi.

 

”2547 sayılı Kanuna 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. Maddesi ile eklenen Ek Madde 30 ile ÖYP kapsamında 33.maddenin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği hüküm altına alınmıştı.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın Başkanlığımız koordinasyonunda yapılmaya başlandığı 2010 yılından önce ÖYP Programı dahilinde atanan araştırma görevlilerinin anılan kanun hükmünde kararname kapsamında değerlendirilemeyeceği Yürütme Kurulu’nun 26.04.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.”

 

       

Kolay Hobiler