Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

YÖK’ten Garip 50/d Mevzuat Düzenlemesi

26 Aralık 2014
YÖK’ten Garip 50/d Mevzuat Düzenlemesi
       

YÖK, yürürlükten kaldırılan maddeyi tekrar yürürlükten kaldırdı.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 26 Aralık 2014 tarihi itibariyle değişti. Toplam 3 maddede değişiklik yapıldı.

Birinci madde 50/d statüsünde çalışanlardan TUS veya DUS ile uzmanlık eğitimi alanların, 3 ay daha görevlerine devam etmesi öngörülmektedir. Yani bu madde tüm 50/d’lileri değil yalnızca TUS veya DUS ile uzmanlık eğitimi alanları ilgilendiriyor.

Ancak, 2. madde ile yönetmeliğin geçici 2. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir ki, bu madde zaten 4/3/2014 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca 3. maddede yapılan düzenleme ise şu şekildedir: “Geçici Madde 3- (1) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarında görev yaparken, 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve bu maddede belirtilen azami süreler içerisinde doktora tezini tamamlayamaması nedeniyle ilişiği kesilen araştırma görevlileri, bu yönetmelikte belirtilen atama şartlarına tabi olmadan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep etmeleri halinde, 2013 yılı sonuna kadar görev yapmak üzere araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar.

3. maddede yapılan düzenleme de, en az 2. kadar gariptir. Yönetmeliğe geçici madde konulmakta, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (yani bugün) 1 ay içinde başvuranların, 2013 yılı sonuna kadar atanacağı belirtilmektedir.

Kaynak: Memurlar.net

       

BENZER HABERLER