Akademik Personel | 25 Mayıs 2019, Cumartesi

YÖK’ten Azami Süre Mağduriyeti

12 Nisan 2017
YÖK’ten Azami Süre Mağduriyeti
       

Atılmalar Başladı

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği karar sonrası araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilmeye başlandı.

 

Kamuoyunun Dikkatine,

 

ÖYP Usul ve Esaslar Belgesinin 10. maddesinin 1. fıkrası, ÖYP’li araştırma görevlilerinin sürelerinin hesaplanmasında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki azami öğrenim sürelerinin esas alınması gerektiğini belirtmektedir. 20.04.2016 tarihinde 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde “bütünleşik doktora” süresi 9 yıldan 7 yıla indirilmiştir. Bununla birlikte, daha önceki 01.07.1996 tarihli 22683 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde ise 19. maddede (değişik: RG-6/2/2013-28551) söz konusu süre 9 yıl olarak saptanmıştır.

 

ÖYP’li araştırma görevlileri yukarıda belirtilen yönetmeliğe göre (01.07.1996 tarihli Yönetmelik, Madde.19) göre 9 yıl üzerinden planlarını yapmışlardır; ancak bir geçiş süreci de tanınmadan bir anda 7 yıl süreyi öngören 2016 tarihli en son yönetmeliğe tabi tutularak mağduriyet yaşamaktadırlar. Mevzuat düzenlemelerinde lehte hükümlerin geriye işletilmesi, ancak aleyhte hükümlerin ise geriye işletilmemesi prensibinden hareketle; ilişik kesme hesaplamalarında, 20.04.2016’ya kadar geçerli olan 9 yıllık sürenin esas alınıp, kazanılmış hakların zedelenmemesi ve mağduriyetlerin engellenmesi açısından, durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

Eğitim-Sen YÖK’ten azami süre kararını geri almasını talep ettiğini internet sayfasından duyurdu:

 

07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 50/d ve ÖYP kapsamında istihdam edilen araştırma görevlilerinden azami öğrenim süresini dolduran veya dolduracak olanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmesi gerektiği ancak öğrencilik statüsünün devam etmesi gerektiği belirtilmiştir.

YÖK’ün ilgili kararı nedeniyle çok sayıda araştırma görevlisi işten atılma tehdidiyle ve yüklü miktardaki senet tutarlarını ödemekle karşı karşıya bırakılmıştır.

YÖK’ün azami süre kararına dair daha önce açmış olduğumuz dava ise Danıştay 8.Dairesinin 2015/11995E. Sayılı dosyasında derdesttir. Nitekim 18.09.2015 tarihinde de YÖK’ün 29.07.2015 tarihli azami süre kararının geri alınmasını talep ettiğimizi belirten yazımızı YÖK’e göndermiştik.

Araştırma görevlileri açısından sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla YÖK’e tekrar yazı yazarak, 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararının gözden geçirilmesini ve geri alınmasını talep ettik.

 

Eğitim-Sen’in Azami süreler hakkında YÖK’e yolladığı yazı için: Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER