Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

YÖK’te “Tıp Dallarında Asistan Eğitimi Çalıştayı” Gerçekleştirildi

17 Mayıs 2017
YÖK’te “Tıp Dallarında Asistan Eğitimi Çalıştayı” Gerçekleştirildi
       

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Türkiye’deki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının Tıp Fakültelerindeki mezuniyet sonrası eğitimin görüşülmesi amacıyla “Tıp Dallarında Asistan Eğitimi Çalıştayı” düzenlendi.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımıyla YÖK’te ilk kez düzenlenen toplantıya YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ve YÖK yetkililerinin yanı sıra, Türkiye’deki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının Tıp Fakülteleri ile Eğitim Araştırma Hastanelerindeki asistan temsilcileri ile Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Adli Tıp Kurumu yetkilileri katıldı.

 

Tıp fakültelerindeki mezuniyet sonrası eğitimde kalitenin arttırılması, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konularında asistan temsilcileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

 

Konuşmasına Yükseköğretim Kurulunun eğitimde ve hizmette akademik mükemmeliyeti desteklediğini belirterek başlayan YÖK Başkanı Saraç, Yeni YÖK olarak değer verdikleri en önemli kavramın kalite ve akademik mükemmelliyet olduğunu sözlerine ekledi.

 

Eğitime yönelik verimli eğitim reformlarını takip ettiklerini ifade eden Başkan Saraç, Yükseköğretim Kurulu olarak hedeflerinin, insana verilen değeri merkeze alarak bireyin ve toplumun sağlığını koruyan, hastasına iyi bakan, memleketini iyi tanıyan ve insan sevgisi ile dolu yetenekli hekimler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

 

Uzmanlık eğitimi alınan kurumlardan bekledikleri diğer önemli iki kavramın hizmet ve yüksek düzeyde araştırma olduğunu dile getiren Başkan Saraç, “Bugün eğitim, araştırma ve hizmet üçlüsünün sağlıklı işleyebilmesi için gereken niteliklere vurgu yapabilme arzusuyle tıp fakültesine girebilmek için ilk 40 binde yer alma şartını koyduk ve bu düzenlemenin geri dönüşleri bize olumlu olarak ulaştı.” diye konuştu.

 

Tıp Fakültelerinin, “Gerçek” araştırma merkezlerini ön plana çıkararak ülkemizde yürütülen klinik araştırmaların verimliliğini ve etkinliğini arttırmak konusunda gayret içinde olması gerektiğini vurgulayan YÖK Başkanı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

 

“Yetiştirdiğimiz hekimlerin tümünün hasta sağlığına doğrudan hasta bakarak katkıda bulunması önlerindeki tek kariyer planı değildir. Bugün ülkemizde ve yurtdışında yetişmiş, gurur duyduğumuz birçok hekim kökenli araştırmacılar bulunmaktadır. Bu nedenle Fakültelerimiz kadrolarının Enstitülerde yürüttüğü çalışmalar ve programları da ayrıca önemsiyoruz. Uzmanlık eğitimi dışında da sağlığa ilişkin doktora alanlarına destek vermeye çalışıyoruz. Yeni 100/2000 doktora bursları projesi buna bir örnektir.

 

Ar-Ge alanında içinde bulundukları üniversitelerin diğer araştırma birimleriyle interdisipliner çalışmalar bu kapsamda önemsediğimiz bir işbirliğidir. Örneğin ülkemizdeki mültecilere yönelik klinik araştırmalar sosyal bilimler ile ortaklıklara kapı açabilir. Veya güncel diğer bir başlık olan çevre çalışmaları tüm bilim alanlarının beraber çalışabileceği bir konudur. Bu tür işbirliklerinin eğitime de yansıyacağını ve mezun ettiğiniz tüm öğrencilerin birikimlerine, ülke ve dünya sorunlarını anlamalarına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

 

Ülkemizdeki Devlet Üniversitelerinde 73, Vakıf üniversitelerinde 27, olmak üzere toplam 100 Tıp Fakültesi var. Bunlardan 84’ü aktif. Diğerleri kurulmuş ama henüz eğitime başlamamış. Bu fakültelerdeki öğrenci sayımız 75 bindir. Öğretim üyesi sayımız 13 bin civarındadır…”

 

Toplantının, genç asistanların ilerleme kaydetmek istediği bütün alanlarda yön gösterici olmasını dilediğini belirten YÖK Başkanı, konuşmasını tamamladı.

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız.

 

YÖK Başkanı Saraç’ın ardından YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu konuya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

 

YÖK Başkanvekili’nin sunumunun ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Temsilcisi Dr. Sayın Abdullah Ağın tarafından çalıştay hakkında bilgilendirme yapıldı.

 

Bilgilendirmenin ardından çalıştay programı kapsamında on ayrı grup şeklinde düzenlenen Çalışma Grupları Yuvarlak Masa Çalışmalarına geçildi.

 

Grup çalışmalarının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uz. Dr. Sayın Mustafa Akkaya, tıpta uzmanlık eğitimi gören uzman öğrenciler tarafından çalıştay öncesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen anketin sonuçlarının değerlendirmesini yaptı.

 

Tıpta mezuniyet sonrası eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla tıpta uzmanlık eğitimi gören 1145 uzman öğrenciyle elektronik ortamda yapılan anket bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı anketlerden biri olma özelliğini taşıyor. Bu ankette, uzman öğrencilere, çalıştığı kurum bilgisinin yanı sıra eğitim programları ile tez çalışma etkinliği , bilimsel ve mesleki çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin çeşitli sorular soruldu.

 

Çalıştayın sonunda YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu tarafından her bir Çalışma Grupunca iletilen raporların ele alındığı Çalıştay Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

 

Kaynak

       

Kolay Hobiler