Akademik Personel | 04 Aralık 2020, Cuma

YÖK Yol Haritasını Açıkladı!

12 Mayıs 2014
YÖK Yol Haritasını Açıkladı!
       

Büyüme, Kalitelileştirme ve Uluslararasılaştırma: Türkiye Yüksek Öğretimi İçin Bir Yol
Haritası

Çetinsaya, Akademik İnsan Kaynağı Adlı Yazıda şunları belirtti;

Türkiye’deki akademisyen sayısını artırmanın önündeki engellerden biri de, akademisyenlerin özlük haklarının diğer bir çok mesleğe göre yeterince cazip bulunmamasıdır. Yapılan analizler, 2003-2013 yılları arasında, kamuda çalışan hemen tüm meslek gruplarının maaşlarında önemli bir iyileştirme yapıldığı halde, akademisyenlerin maaşlarında benzer bir iyileştirme yapılmadığını göstermektedir . Akademisyen sayısını artırmak bir yana, 2023 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için de en nitelikli beyinlerin akademiye çekilmesi gerekmektedir. Akademisyenliğin daha cazip hale getirilmesi ve üniversitelerdeki öğretim elemanı açığının hem sayıca hem de nitelikçe kapatılması için, öğretim elemanlarının maaşlarında, Türkiye’deki diğer sektörler ve dünya örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ciddi bir iyileşme gerekliliği vardır.

Öğretim elemanı ve üyesi açığını kapatmak amacıyla bir yandan lisansüstü politikalarına yoğunlaşırken, diğer yandan devlet üniversitelerimizde daha çok öğretim elemanı istihdamı sağlanmalıdır. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için ise son yıllarda Türkiye ve dünya kıyaslamalarında dezavantajlı hale gelmiş bulunan akademisyenlerin özlük haklarının bir an evvel iyileştirilmesi gerekmektedir. Özetle, Türkiye yükseköğretim sisteminde öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik bakımından iyileştirilmesi, öğretim üyesi yetiştirme sisteminin geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerinde önemle durulması gereken konulardır.

blank
blank
blank
blank
 blankblank
blank
blank

Yol Haritası ve diğer bilgilere http://yolharitasi.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

       

Kolay Hobiler