Akademik Personel | 22 Aralık 2020, Salı

YÖK ve Tübitak İşbirliği İle 3 Proje Çağrısı Yayınlandı

3 Ağustos 2015
YÖK ve Tübitak İşbirliği İle 3 Proje Çağrısı Yayınlandı
       

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBİTAK Kamu Kuruluşları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG 1007) Projesi kapsamında 3 adet proje çağrısı yayımladı. YÖK’ün internet sitesinde yaptığı duyuru ile, ‘Yeni YÖK’ anlayışı çerçevesinde geleceğe dönük stratejik adımların atılacağı ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte çözüm üretme yaklaşımı içerisine girileceği belirtildi. Yenilik çalışmaları kapsamında, yüksek öğretim tarihinde ilk kez TÜBİTAK’la işbirliği yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Yeni YÖK anlayışı çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim sistemine odaklı konulara sadece günlük düzenlemelerle sınırlı olarak yaklaşan bir anlayış yerine, geleceğe stratejik bakış ile bakan bir anlayışı; bu stratejik konuları kendi yetkinlikleri ile çözüm üretme yaklaşımından, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çözüm üretme yaklaşımını; bu çözüm üretme sürecini proje tabanlı profesyonel bakış ile yürüterek, konuyu kamuoyunun ilgili tüm paydaşlarına rekabet ortamında açma yaklaşımını ve çıkacak sonuçları yasal düzenlemelerle değerlendirme ve uygulama taahhüdü içinde bulunmayı esas alıyor” denildi.

Üç proje için başvuru çağrısı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Twitter’dan TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG 1007) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulayıcı kurum olarak yer alacağını belirterek, TÜBİTAK tarafından açıklanan üç projeye katılma çağrısında bulundu. Bu kapsamda yapılacak projeler ise şöyle:
-Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sistemi’nin Geliştirilmesi,
-Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi,
-Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi.
Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 16 Ekim’e kadar gönderilmesi gerekiyor. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine  http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Proje bilgileri için ise tıklayınız

KAMAG 1007 nedir?

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştı. Program ile; “ Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,  Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması,  Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı” yerine “ Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,  Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması,  Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması”nın hedeflendiği belirtilmişti.

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeleri destekleniyor. Öncelikli hedefi kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermek olan proje ile ayrıca, “kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,  üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,  ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmakta.”

Kaynak: Hürriyet

       

Kolay Hobiler