Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

YÖK Tanıma/Denklik Başvuru Duyurusu

YÖK Tanıma/Denklik Başvuru Duyurusu
       

Tanıma/Denklik Başvurusunda Bulunan veya Bulunacak Olan İlgililere Duyurulur

20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği gereğince kurulumuza yapılan veya yapılacak olan denklik başvuruları şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip vekil aracılığıyla yapılacaktır.

Başvurunun (olumlu ya da olumsuz) sonuçlanması hâlinde evrak asılları şahsınıza ya da yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip vekil aracılığıyla teslim edilecektir.

Kaynak: YÖK

 

       

Kolay Hobiler