Akademik Personel | 04 Aralık 2020, Cuma

YÖK Sessiz Sedasız Dönüştürülüyor!

18 Haziran 2014
YÖK Sessiz Sedasız Dönüştürülüyor!
       

Hükümetin yeni tasarısıyla Doçentlik ünvanı verme yetkisi bağımsız bir kurum olan Üniversiteler Arası Kurul’dan (ÜAK) alınarak YÖK’e devrediliyor. Vakıf üniversitelerini baştan aşağı düzenleyen yetkilerin yanında tüm tıp fakültelerini personelleriyle birlikte yönetecek yeni bir yapı geliyor.


‘ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’yla Hükümet , doktora denkliği ve doçentlik konusunu bağımsız bir kurul olan Üniversiteler Arası Kurul’dan (ÜAK) devralıyor. Kimlerin doçent olacağına tasarıyla YÖK’ün karar vermesi öngörülüyor.Muhalefet ise bunun ‘Muhalif isimlerin doçent ve profesör olmalarının önünün kesilmesi ve akademisyenlerin hükümeti eleştiremez hale gelmeleri’ için yapıldığını savunuyor. Tasarıyla doktoralar konusundaki denklik de ÜAK’dan alınarak YÖK’e devrediliyor. 

KOÇ VE SABANCI MÜTEVELLİ DIŞI KALABİLİR 

Tasarıda Vakıf üniversiteleriyle ilgili de sert önlemler dikkat çekiyor. Vakıf Üniversiteleri’nin mütevelli heyetini belirleme yetkisi YÖK tarafından devralınıyor. Bu durum Koç ve Sabancı dahil üniversite kuran ve büyük yatırımlar yapan isimlerin YÖK istemediği takdirde mütevelli heyeti dışında kalmaları sonucunu doğuracak. YÖK’e ayrıca idari ve akademik konularda Vakıf Üniversitelerine yaptırım uygulama yetkisi de veriliyor. 

TIP FAKÜLTELERİ FİİLEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLANIYOR 
Tasarıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluyor. Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri üzerinde tasarruf yetkisine sahip olacak olan bu enstitü bir anlamda ‘Sağlık YÖK’ü gibi hareket edecek. Enstitü istediği doçent ya da profesörü istediği tıp fakültesine gönderip, tıp fakülteleri arasındaki kadrolarda oynama yapabilecek. Bu durum Hacettepe gibi tıp fakültelerinin kadrolarının dağıtılabilmesini de mümkün hale getiriyor. 

Tasarıyla gelenler özetle şöyle:
 

Doçentlik yetkisi ÜAK’dan alınıp YÖK’e devrediliyor. Doktora denklik ÜAK’dan alınıp YÖK’e devrediliyor. Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine hoca görevlendirilmesi sona erdiriliyor. Öğrencilikten atılma geri getiriliyor. Üniversiteleri 9 yılda bitirmeyenler öğrencilikten atılıyor. Vakıf üniversitelerinin Mütevelli Heyeti, YÖK Genel Kurulu’nun 2/3 çoğunluğuyla onaylanarak seçilecek. YÖK’e vakıf üniversitelerine çok geniş yaptırım uygulama yetkileri getiriliyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olacak olan İstanbul’da Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluyor. Tıp fakültelerinin akreditasyon yetkisi bu enstitüye devrediliyor. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye’deki tüm tıp fakültelerini kendi birimi haline getiriyor.


Eğitim-Sen: YÖK sessiz sedasız dönüştürülüyor 

Eğitim-Sen yaptığı açıklamayla düzenlemeye tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Bu düzenlemeler, yükseköğretimin piyasacı-muhafazakar ve otoriter politikalar eşliğinde dönüştürülmesi sürecinin bir parçasıdır. Eğitim Sen olarak, üniversitelerin üniversite olmaktan giderek uzaklaştırıldığı bir dönemde, üniversite bileşenlerinin ihtiyaçlarını değil, AKP`nin ve sermaye çevrelerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere düzenlenen bu tasarıya karşı başta TBMM`deki siyasal partiler olmak üzere tüm muhalif kesimleri, söz konusu tasarının hayata geçmemesi için demokratik tepkilerini göstermeye ve insan, toplum, doğa yararına üniversite inşası için tavır almaya davet ediyoruz.” 

Kaynak: Radikal

       

Kolay Hobiler