Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

YÖK Kalite Kurulu’na Üye ve Değerlendirici Seçilecek

31 Ağustos 2015
YÖK Kalite Kurulu’na Üye ve Değerlendirici Seçilecek
       

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU’NA ÜYE VE DEĞERLENDİRİCİ SEÇİMİ

Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçleri ile bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu ile ilişkili fakat karar alma süreçlerinde bağımsız ve şeffaf bir yapıda ve ilgili paydaşların üye olarak yer alacağı “Yükseköğretim Kalite Kurulu” oluşturulacak, kurumsal değerlendirme ve program akreditasyonu merkezli bir dış değerlendirme sistemi gerçekleştirilecektir.

Yönetmelik kapsamında oluşturulacak Kalite Kurulu’nun beş (5) Üyesi, YükseköğretimGenel Kurulu tarafından seçilecektir.

Bu Kurul’da “Üye” olarak görev almak isteyen, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yükseköğretim kurumlarında en az on yıl öğretim üyeliği yapmış akademik personelin veya, Kurul tarafından gerçekleştirilecek kurumsal dış değerlendirme sürecinde “Değerlendirici” olarak görev almak isteyen, akademik ve idari personelin;http://www.yok.gov.tr/documents/10348274/10717888/kalite_kurulu_form.docx/d85f3f27-2647-4735-8914-582abd989be5 adresindeki başvuru formunu doldurarak, 15 Eylül 2015 tarihine kadar, [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Kaynak: YÖK

       

Kolay Hobiler