Akademik Personel | 27 Aralık 2020, Pazar

YÖK, Denklik İçin STS Kılavuzunu Yayımladı

YÖK, Denklik İçin STS Kılavuzunu Yayımladı
       

Yükseköğretim Kurulu, denklik yönetmeliği STS kılavuzu yayımladı.

         ADIM ADIM DENKLİK
ÖNEMLİ: Denklik işlemlerine ilişkin gerekli tüm bilgiler bu metinde mevcuttur, lütfen metnin tamamını okumadan başvuru işlemine başlamayın.
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi tarafından yapılmaktadır. (Doktora, Doçentlik, Profesörlük ve Sanatta Yeterlilik Denklik işlemleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli bilgilere http://www.uak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.)

Denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar, 6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ndedüzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Denklik, Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

Denklik İşlemleri, Değerlendirme Uzmanları, Denklik Komisyonu ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkllik Yönetmeliği, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılmaktadır. Mevzuat gereğince yapılan inceleme neticesinde ulaşılabilecek sonuçlar şunlardır:
–    Diploma Denklik Kabul
–    KKTC Protokolü
–    Seviye Tespit Sınavı
–    Lisans Tamamlama
–    KPDS/YDS
–    Red
–    Sahte

Yurtdışı Yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliği STS kılavuzu yayımlandı.

Kılavuz için TIKLAYINIZ

       

Kolay Hobiler