Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

YÖK Başkanı Saraç Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesine Katıldı

3 Mayıs 2017
YÖK Başkanı Saraç Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesine Katıldı
       

T.C. Kalkınma Bakanlığı ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezinde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile gerçekleştirilen “AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı”nın açılışı YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf COŞKUN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali ÇELİK’in katılımı ile gerçekleştirildi.

 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç Türkiye’nin küresel rekabet ortamında 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi kapsamında en önemli süreçlerin başında Ar-Ge odaklı büyümenin olduğunu belirtti.

 

Bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabileceğini dile getiren YÖK Başkanı, bu durumun, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığını vurguladı.

 

YÖK’ü daha şeffaf ve hesap verebilir temeller üzerinde şekillendirmeye başladıklarının altını çizen Başkan Saraç, “Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte özellikle 2000’li yılların başından itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğindeki artışlar, öğrenme yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler ve buna bağlı olarak çeşitlenen öğrenme yöntemleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrencilerin hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği ve üniversitelerin sıralandırılmaları gibi konular artık, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir. YÖK, artık bu temeller üzerine şekillenmeye başlamıştır.” diye konuştu.

 

Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke olduklarını ifade eden Başkan Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

 

“Bugün itibariyle 111’i devlet, 65’i vakıf yükseköğretim kurumu ve 6’sı vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 182 yükseköğretim kurumumuz mevcut olup öğrenci sayımız da 7.313.403’e ulaşmıştır. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa Yükseköğretim Alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir.

 

Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir. Yeni YÖK’ün birinci hedefi artık budur. Bu kapsamda son 2 yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili tüm paydaşları ile birlikte gerçekleştirdiği ve kamuoyu ile de paylaştığı girdi ve süreç odaklı iyileştirmelere yönelik yeni ve yenilikçi pek çok girişim bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda tarafımızca gerçekleştirilen ve yapısal değişim niteliğinde olan en önemli girişimlerimiz, ‘Kalite Kurulu’nun oluşturulması’ ve ‘Misyon Farklılaşması odaklı İhtisaslaşma’dır.”

 

Nitelikli insan kaynağını sağlamaya yönelik olarak yükseköğretim tarihinde bir ilk olacak olan ve yakın zamanda kamuoyu ile de paylaşılan “100/2000 YÖK Doktora Programı” Projesini hayata geçirdiklerini belirten YÖK Başkanı, bu projenin aslında kapsamı ve amacı itibariyle 2023 Türkiye’sinin projesi olduğunun altını çizdi.

 

Türk yükseköğretiminde hissedilebilir bir iyileşmenin başladığını ifade eden Başkan Saraç, YÖK’ün yükseköğretimi, üniversitelerin bilimsel gücüyle birlikte kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içinde olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

 

YÖK Başkanı Saraç’ın toplantıda yaptığı konuşma için tıklayınız.

 

Zirvenin açılış toplantısının ardından fuarın resmi açılışını gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç ve beraberindekiler, fuardaki stantları gezdiler.

 

Kaynak

       

Kolay Hobiler