Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

YLSY Yüksek Lisans ve Doktora Sürelerinde Uzatım Duyurusu

YLSY Yüksek Lisans ve Doktora Sürelerinde Uzatım Duyurusu
       

1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimi gören bursiyerlerimize -eğitimlerini normal süreleri içerisinde bitirememeleri durumunda belli sürelerle burslu veya burssuz süre uzatımı verilebilmektedir. Ancak bu uzatım süreleri otomatik olarak normal sürelere eklenen süreler olmayıp, bursiyerlerimizin uzatım taleplerini ayrıntılı gerekçeleriyle birlikte önceden Bakanlığımıza bildirmeleri ve taleplerin Bakanlığımızca uygun bulunması gerekmektedir. Eğitimlerini normal süresi içerisinde bitiremeyen bursiyerlerimizin, bitirememe gerekçelerini ve ne zaman bitirebileceklerini öngören detaylı bir bireysel rapor ile yurt dışındaki akademik danışmanlarından alacakları aynı içerikte ayrıntılı bir resmi yazıyı Bakanlığımıza ulaştırmaları durumunda -Bakanlığımız gerek duyduğunda ilgili danışmanla da görüşerek- ve öğrencinin daha önce yurtdışında burslu olarak geçirdiği sürelerin tamamı, daha önce burslu olarak hazırlık eğitimi alıp almadığı, okulun maksimum eğitim süresi, öğrencilik esnasında eğitimini olumsuz etkileyen bir sağlık problemi olup olmadığı (ameliyat, kaza, doğum vb.),  bir önceki ve şu andaki eğitim aşamasındaki performansı vb. faktörleri de göz önünde bulundurarak, gerek gördüğünde  1 yıllık yüksek lisans programları için 3 aya kadar burslu, 3 aya kadar burssuz,  2 yıllık yüksek lisans programları için 6 aya kadar burslu 6 aya kadar burssuz, ve doktora için 1 yıla kadar burslu, 1 yıla kadar burssuz uzatım süresi verebilmektedir. Ancak öğrencilerimizin Bakanlığın burslu veya burssuz uzatım talebini uygun bulmayabileceğini göz önünde bulundurarak öğretim planlarında vadettikleri sürelerde eğitimlerini bitirmeleri, ancak çok istisnai hallerde (ameliyat, kaza, veri kaybı vb. durumlarda) uzatım talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Tüm bursiyerlerimize duyurulur.

Kaynak: MEB

       

Kolay Hobiler