Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

YLSY Dil Kursu Başvuru Süresi Uzatıldı

YLSY Dil Kursu Başvuru Süresi Uzatıldı
       

2015 YLSY – Yurt İçi Dil Kursu başvuru süresi 6 Aralık’a kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama:

Yurt dışına gönderilmeye hak kazanan öğrencilerin yurt içi dil başvuru süresi 6 Aralık 2015 – saat 23.59’a kadar uzatıldı.

2015 YLSY – Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Açıklanması ve Yurt İçi Dil Kursu Başvuru İşlemleri

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kontenjanlara yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup bursluluğa hak kazanan öğrenciler Resmi Burslu Öğrenci Sistemi‘nden(REBUS – http://rebus.meb.gov.tr) açıklanmıştır.

Kontenjanlara yerleşen öğrencilerin yurt içi yabancı dil kursları başvuruları REBUS ‘tan alınacaktır. Yurt içi dil kursları başvuruları aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Bursluluğa hak kazanan tüm öğrencilerin tercih işlemine katılması zorunludur. Tercih işlemine katılmayan öğrenciler sistem tarafından yurt içi dil kurslarına katılmak istemiyor olarak değerlendirilecektir. (REBUS işlem basamakları Tablo 1‘de gösterilmiştir.)

NOT: Yurt dışında esas öğrenime (yüksek lisans ve/veya doktora) başlayacak öğrencilerin işlemleri ile yurt dışı dil kursları tercihlerine ilişkin duyurular daha sonra yapılacaktır.

Yurt İçi Dil Başvurusu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar!

1) Yurt içi dil kurslarına katılmak zorunlu değildir. Ancak üniversitelerden kabul almak ya da Bakanlığımızca düzenlenecek yurt dışı dil kurslarına katılabilmek için iyi seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak gerekmektedir. (Yurt dışı dil kurslarına katılmak isteyen öğrencilerden istenecek yabancı dil puanları Tablo 2‘de gösterilmiştir.)

2) Yurt içinde azami 12 aya kadar dil öğrenimi görülebilecek olupkurslar 4 er aylık 3 dönem ve hafta içi 5 gün esasına göre düzenlenecektir.

3) 4 Ocak 2016 tarihinde başlaması planlanan yurt içi dil kursları Akdeniz (Almanca, İngilizce), Ankara(Arapça, İngilizce), Dokuz Eylül (İngilizce), Gazi (İngilizce), Hacettepe (İngilizce), İstanbul (İngilizce),İstanbul Teknik (İngilizce), Marmara (Arapça, İngilizce), Orta Doğu Teknik (İngilizce), Yıldırım Beyazıt(İngilizce) ve Yıldız Teknik (İngilizce) üniversitelerinde düzenlenecektir. Seviye belirleme sınavı ile yurt içi dil kursları (okul seçimi) tercihlerine ilişkin duyurular daha sonra yapılacaktır.

4) Dil kursları, öğrencilerin esas öğrenim için (yüksek lisans ve/veya doktora) yurt dışındaki üniversitelerce istenen yeterli yabancı dil puanını sağlamaları amacıyla düzenlenmekte olup esas öğrenim hangi dilde görülecekse dil tercihlerinin de bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. Ancak Ülke Bölge Çalışmalarıalanlarında öğrenim görecek öğrenciler için 2015 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunun 8.2.4üncümaddesi hükümleri saklıdır.

5) Esas öğrenimlerini (yüksek lisans ve/veya doktora) görecekleri dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olan öğrencilere, anılan dil ile ilgili bir dil eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu nedenle bu öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı dil kursu tercihlerinde İSTEMİYORUM seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Aksi yöndeki talepler dikkate alınmayacaktır.

6) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ adına öğrenim görecek öğrencilerden dil kurslarına katılmak isteyenlerinALMANCA‘yı seçmeleri zorunludur.

7) Yurt içi dil kurslarına katılmak istemeyen öğrenciler ile doğrudan yurt dışı dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler İSTEMİYORUM seçeneğini işaretleyeceklerdir.

8) İSTEMİYORUM seçeneğini işaretleyip yurt içi dil kurslarının ilk 4 aylık dönemine katılmayan öğrencilerden ikinci ya da üçüncü 4 aylık dönemlerde yurt içi dil kurslarına katılmak isteyenlerin talepleri,kurslarda seviyelerine uygun sınıf bulunması halinde değerlendirilebilecektir. Bu durumdaki öğrenciler, 2015 YLSY öğrencileri için düzenlenen yurt içi dil kurslarının kalan süresi kadar dil öğrenimi görebileceklerdir.

Tablo 1. Yurt İçi Dil Kursları Başvuru İşlemleri

İşlem Tarihi İşlem Konusu Açıklamalar
01 Aralık 2015

(Saat 17.00’dan itibaren)

04 Aralık 2015

(Saat 17.00’a kadar)

Yurt İçi Dil Kursu Başvuruları

(REBUS)

Yurt içi dil kursu başvuru işlemleri

REBUS –> Öğrenci Modülü –> Bilgi Girişi –> Yurt İçi Dil Başvurusuekranından yapılacaktır.

Birinci aşama:

  • Yurt içi dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, Yurt İçi Dil Başvurusu ekranında İSTİYORUM seçeneğini işaretleyecektir.
  • Yurt içi dil kurslarına katılmak istemeyen öğrenciler İSTEMİYORUMseçeneğini işaretleyecektir.
  • Seçim yapıldıktan sonra KAYDET butonu ile kaydedilecektir.

Dikkat! Tercih işlemine katılmayan öğrenciler sistem tarafından yurt içi dil kurslarına katılmak istemiyor olarak değerlendirilecektir.

İkinci aşama:

  • Dil öğrenimi görülmek istenen İL TERCİHİ yapılacaktır. Seçim yapıldıktan sonra KAYDET butonu ile kaydedilecektir.

Tablo 2. Yurt Dışı Dil Kurslarına Katılabilmek için Gerekli Olan Yabancı Dil Puanları

Sınav Adı Seviye/Puan
Arapça YDS / ÜDS / KPDS 50*
TOEFL – IBT 79
TOEFL – PBT 548
TOEFL – CBT 211
CAE B
CPE C
FCE C
PEARSON PTE Akademik 71
IELTS 6.0
TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar B2

* Sadece Arapça dil öğrenime gören ve yurt dışındaki öğrenimlerini Arapça olarak sürdürecek öğrenciler için geçerli kabul edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

       

Kolay Hobiler