GündemManşet HaberYLSY

YLSY Bursu Hakkındaki Sayısal Veriler 2009-2013

Türkiye yüksek.ğretim sistemi büyüdükçe, nitelikli öğretim üyesi ihtiyacı daha belirgin hale gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli yurtiçi ve yurtdışı programlar içerisinde, bugün en işlevsel olarak Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve 1416 sayılı kanun kapsamında yurtdışına lisansüstü eğitim amacıyla öğrenci gönderilmesinden bahsedilebilir.

 

Üniversitelerdeki nitelikli öğretim üyesi açığını kapatmak amacıyla eskiden beri yürütülen programlardan bir diğeri de, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurtdışına lisansüstü eğitim için öğrenci gönderme programıdır. Geçmişten bugüne bakıldığında, bu kanun kapsamında gönderilen öğrenci sayıları istenen seviyelere ulaşamamıştır. 2006 yılından itibaren 1416 sayılı kanun kapsamında beş yılda toplam beş bin öğrenci lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilmek istenmiş olmasına rağmen, bu projede de sorunlarla karşılaşılmıştır. Çeşitli sorunlardan dolayı yıllık hedefin tutturulamaması bir yana, her yıl kazananların en az yarısının öğrencilik dosyasını açtırmayarak, yurtdışına gitmekten vazgeçmesi önemle üzerinde durulması gereken bir husustur.

Buna ilaveten, bugüne kadar yurtdışından dönüp MEB’den görev talep edenlerin sayılarına bakıldığında, programın verimliliği hakkında ciddi soru işaretleri oluşmaktadır. Örneğin, 2006-2011 yılları arasında lisansüstü eğitimine başlayıp, bugüne kadar yurtdışından dönerek MEB’den görev talep edenlerden sadece 131’i doktorasını tamamlayabilmiştir. Diğer yandan, aynı dönemde eğitime başlayıp, programını tamamlayarak tazminattan görev talep eden doktora mezunlarının sayısı 49; yüksek lisans mezunu olarak d.nüp görev talep edenlerin sayısı 486; tazminattan görev talep eden yüksek lisans mezunu sayısı ise 99’dur. Bir başka ifadeyle, yurtdışına lisansüstü eğitim amacıyla gönderilen öğrencilerin önemli bir kısmı ya doktoralarını tamamlamadan ya da tazminata düşerek yurda dönmüşlerdir. Bu veriler, MEB yurtdışı eğitim bursu programının verimliliğinde ciddi bir sorun olduğunu ve yeniden ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Ekran Resmi 2014-05-12 12.35.12

Kaynak: YÖK verilerinden derlenmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu