Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

YLSY Başvuru Şartları Değişti! Mülakat Geldi!

YLSY Başvuru Şartları Değişti! Mülakat Geldi!
       

Yeni YLSY Yönetmeliği Yayınlandı Buna Göre Mülakat %40 Oranında Etkili Olacak!

YLSY’de (bknz: YLSY Nedir?) daha önce yerleştirme sadece ALES puanı ile yapılırken 8 Kasım 2013’te yenilenen yönetmelik ile yerleştirme puanı hesaplaması değişmiştir(Danıştayın mülakatla ile ilgili aksi yönde KARARI olduğu halde).

Buna göre;

YLSY’de Resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından sözlü seçme sınavı yapılır. Başvuru yapacak adaylarda;

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının en az 70, akademik genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır. ALES puanına göre en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a)     Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b)     Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c)     İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

d)     Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

e)     Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

yönlerinden sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile mezuniyet notunun %20’si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. 70 ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen kontenjan kadarı, en yüksek puandan başlanarak tercihleri doğrultusunda resmi-burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilir. Puan eşitliği halinde yabancı dil puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilir. (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kesinlikle kabul edilmeyecek ve mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas alınacaktır.)

2014 YLSY İçin 1.000 Kişilik Kadro Verildi

 

Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylardan, her bir kontenjan için en fazla bir asıl bir yedek aday belirlenebilir.

Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçer. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

Değişen yönetmelik ve tartışmaları için TIKLAYINIZ.

       

Kolay Hobiler