Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilişim Personeli İlanı

28 Temmuz 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilişim Personeli İlanı
       

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvurular 26.07.2018 – 13.08.2018 tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
 2. b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

 1. d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 2. e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 3. f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 4. g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B – ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Kıdemli Ağ ve Sistem Güvenlik Uzmanı (1 Kişi, 4 Katına Kadar)

1 – Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

 1. a) Cisco CertifiedInternetworkExpert Security (CCIE Security)
 2. b) Cisco CertifiedNetwork Professional Security (CCNP Security)
 3. c) GIAC CertifiedEnterprise Defender(GCED)
 4. d) CertifiedInformation SystemsSecurity Professional (CISSP)
 5. e) CertifiedInformation Security Manager (CISM)
 6. f) OffensiveSecurity ExploitationExpert (OSEE)
 7. g) GIAC ExploitResearcherand Advanced Penetration Tester

2 – Aşağıda listelenmiş sertifikalar zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

1) GIAC Certified Perimeter Protection Analyst (GPPA)

2) GIAC Critical Controls Certification (GCCC)

3) GIAC Penetration Tester

4) GIAC Web Application Penetration Tester

5) Cisco Cybersecurity Specialist

6) Offensive Security Certified Professional (OSCP)

7) Certified Ethical Hacker (CEH) LPT Master  sertifikası

8) TSE Kıdemli Sızma Testi Uzmanı

9) ISO/IEC 27002 sertifikası

3 – Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak;

1) Son 3 (üç) yılı 10.000 (on bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezleri veya benzer yapılarda ağ ve sistem güvenliği konusunda olmak üzere en az 7 (yedi) yıl yazılım geliştirme ile ağ ve sistem güvenliği konularında  çalışmış olmak

2) Kurum ağı ve ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

3) Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

4) .NET, Java, PHP, C/C++, C# ve Objective C programlama dillerinden bir veya birkaçında uygulama geliştirmiş ve kaynak kod güvenlik analizi gerçekleştirmiş olmak

5) Microsoft Windows sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

6) Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

7) Kurumun bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak kurum içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak

B.2. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi, 4 Katına Kadar)

1 – Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

1) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası

2) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası

3) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası

4) MCITP: Server Administrator sertifikası

5) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

6) IBM Certified Systems Expert Enterprise Technical Support for AIX and Linux

7) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)

2 – Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) Son 3 (üç) yılı 10.000 (on bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi sistemleri yönetimi alanında 7 (yedi) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) IBM sistemleri üzerinde çalışan Red Hat, AIX ve/veya Linux gibi işletim sistemlerinde kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemede 7 (yedi) yıl ve üzeri çalışmış olmak

3) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

4) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

5) Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

6) Veri yedekleme sistemlerinde (IBM Tivoli Storage Manager vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

7) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

8) Sunucu sistemleri ve çevre birimlerinin temini ve tesisi konularında teknik şartname hazırlamış olmak

9) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

10) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

11) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

12) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak

13) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

14) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

15) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

16) Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

17) Microsoft Windows işletim sistemi için ileri derecede powershell kullanmış olmak

3 – Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikası

2) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikası

3) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri bilgisi

B.3. Sistem Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1 – Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

1) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası

2) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası

3) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası

4) MCITP: Server Administrator sertifikası

5) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

6) IBM Certified Systems Expert Enterprise Technical Support for AIX and Linux

7) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)

2 – Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) Son 3 (üç) yılı 5.000 (beş bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi sistemleri yönetimi alanında 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) IBM sistemleri üzerinde çalışan Red Hat, AIX ve/veya Linux gibi işletim sistemlerinde kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemede 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

3) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

4) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

5) Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

6) Veri yedekleme sistemlerinde (IBM Tivoli Storage Manager vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

7) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

8) Sunucu sistemleri ve çevre birimlerinin temini ve tesisi konularında teknik şartname hazırlamış olmak

9) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

10) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

11) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Puppet, Ansible, Zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

12) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak

13) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

14) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

15) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

16) Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

17) Microsoft Windows işletim sistemi için ileri derecede powershell kullanmış olmak

3 – Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikası

2) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikası

3) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri bilgisi

B.4. Kıdemli Bilgisayar Ağ Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1 – Aşağıdaki sertifikaya sahip olduğunu belgelemek

1) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching sertifikası

2 – Aşağıda listelenmiş sertifikalar zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

1) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Wireless sertifikası

2) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security sertifikası

3) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Cloud sertifikası

3 – Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) 7.500 (yedi bin beş yüz) ve üzeri kullanıcıya veya 5.000 (beş bin) ve üzeri aktif bağlantı noktasına veya 250 (iki yüz elli) ve üzeri aktif ağ cihazına sahip sistemlerin ağ yöneticisi olarak 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) 100 m2 ve üzeri beyaz alana, fiber optik ve bakır bağlantı altyapısına sahip veri merkezi ağ altyapısı yönetmiş olmak

3) Son 3 (üç) yılda Cisco ürünlerinden oluşan bir altyapıda ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak

4) Ağ cihazlarını hizmet seviyelerine (SLA) uygun şekilde yönetmiş olmak

5) Farklı kullanıcı grupları ve cihaz tipleri için rehber servisleri ile bütünleşik olabilen ve rol tabanlı erişim izni sunan ağ yönetim sistemleri yönetmiş olmak

6) Layer-2, Ethernet, P2P Metro Ethernet yapılarını yönetmiş olmak

7) IPv4 ve IPv6 ağların tasarım, kurulum ve yürütülmesinde rol almış olmak

8) NAT, PAT, DHCP, TFTP vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

9) DNS, NTP, SNMP, SSH vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

10) L2VPN, L3VPN vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

11) MPLS, BGP vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

12) Proxy, Radius, TACACS/TACACS+ vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

13) MAC adres tabanlı doğrulama ve filtreleme servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

14) IEEE 802.1x port tabanlı ağ erişim kontrolü servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

15) BYOD servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

16) NetFlow altyapısı kurmuş ve yönetmiş olmak

17) Ağ izleme araçlarını (Zabbix, Cacti vb.) kurmuş ve yönetmiş olmak

18) Kurum içi ağ standartlarının belirlenmesi ve belgelenmesi konularında çalışmış olmak

19) Kurum içi ağ topolojisinin tasarımı, ihtiyaçların belirlenmesi ve teknik şartname oluşturulması konularında çalışmış olmak

4 – Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Software Defined Networking (SDN) konusunda çalışmış olmak

B.5. Proje Yöneticisi (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1 – Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek

1) Project Management Professional (PMP) sertifikası

2) PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP) sertifikası

2 – Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak son 4 (dört) yılı proje yöneticisi pozisyonunda olmak üzere yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda 7 (yedi) yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olmak

2) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak

3) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (GIT, SVN, TFS, vb.) kurmuş ve kullanmış olmak

4) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak

5) Farklı yazılım tasarım kalıplarına (software design patterns) hâkim olmak

6) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda çalışmış olmak

7) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile proje yönetmiş olmak

8) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği/yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

9) Farklı yazılım test tekniklerinin (unit, integration, smoke, regression vb.) kullanıldığı projelerde proje yöneticiliği yapmış olmak

3 – Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme konusunda sertifika sahibi olmak

2) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilen projelerde görev almış olmak

3) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak geliştirilen projelerde proje yöneticiliği yapmış olmak

4) Geniş ölçekli, çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme projelerinde proje yöneticiliği yapmış olmak

5) JAVA, Java Struts, JSF, JSP teknolojilerinin kullanıldığı projelerde proje yöneticiliği yapmış olmak

B.6. İş-Sistem Analisti (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1 – Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak son 3 (üç) yılı iş analisti pozisyonunda olmak üzere yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda 5 (beş) yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olmak

2) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda çalışmış olmak

3) İş süreçlerinin belgelendirilmesi konusunda çalışmış olmak

4) Hem Waterfall hem de Agile metodolojileriyle gerçekleştirilen projelerin gereksinimlerinin, iş akışlarının belirlenmesi ve belgelenmesi konusunda çalışmış olmak

5) Use case, data flow diagram vb. formal analiz metotlarında tecrübe sahibi olmak

6) Product/sprint backlog oluşturma; user story ve kabul kriterlerini yazma konusunda deneyim sahibi olmak

7) Wireframe/mockup/prototype oluşturma konusunda tecrübeli olmak

8) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.)  hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

9) Test yönetim araçlarını kullanabilmek, test otomasyon geliştirme sürecinde kullanılan araçlar konusunda deneyim sahibi (Selenium vs.) olmak

10) SQL konusunda bilgi sahibi olmak

2 – Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) International Institute of Business Analysis (IIBA) tarafından verilen Certification of Capability in Business Analysis (CCBA), Certified Business Analysis Professional (CBAP) sertifikalarından birine sahip olmak

2) Agile metodolojileri ile ilgili Professional Scrum Product Owner (PSPO), Professional Scrum With Kanban Level I (PSK I), Certified Scrum Product Owner (CSPO), Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) sertifikalarından birine sahip olmak

3) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde yazılımcı pozisyonunda çalışmış olmak

4) Agile metodoloji ile gerçekleştirilmiş bir projede product owner olarak çalışmış olmak

B.7. Uygulama Geliştirme Uzmanı (3 Kişi, 2 Katına Kadar)

1 – Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) .NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

3) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak

4) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

5) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,

6) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak

7) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

8) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.)  hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

9) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak

10) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

11) SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak

12) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde saklı yordam/fonksiyon (stored procedure/function) yapılarını kullanan uygulama geliştirmiş olmak

13) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

14) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

2 – Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

2) ORM framework kullanarak proje geliştirmiş olmak

3) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

3 – Aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak tercih  sebebidir

1) MCSA: Web Applications sertifikası

2) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

3) MCSD: App Builder sertifikası

4) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification

5) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification

6) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification

7) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer

8) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer

9) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer

10) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer

11) Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer

12) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect

B.8. Uygulama ve Grafik Arayüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1 – Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) Vektörel ve piksel tabanlı grafik programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw) ile ilgili sertifika sahibi olmak

3) Vektörel ve piksel tabanlı grafik programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw) ile proje geliştirmiş olmak

4) Kullanıcı deneyimi konusunda bilgi sahibi olmak

5) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

6) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

7) SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD, DTD  teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak

8) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

9) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.)  hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

2 – Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) ORM framework konusunda bilgi sahibi olmak

2) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

3) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

4) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak

5) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak

6) Farklı yazılım test tekniklerinin (unit, integration, smoke, regression vb.) kullanıldığı projelerde yer almış olmak

7) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

8) Agile metodolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

9) Aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak

 • MCSA: Web Applications sertifikası
 • MCSA: Universal Windows Platform sertifikası
 • MCSD: AppBuilder sertifikası
 • OracleCertified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification
 • OracleCertified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification
 • OracleCertified Master (OCM) Java SE Developer Certification
 • OracleCertified Expert Java EE Persistence API Developer
 • OracleCertified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer
 • OracleCertified Expert Java EE JavaServer Faces Developer
 • OracleCertified Expert Java EE Web Component Developer
 • OracleCertified Expert Java EE Web Services Developer
 • OracleCertified Master Java EE Enterprise Architect

2 – BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesi  prs.yildiz.edu.tr adresi idari formlar bölümünde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte en geç 13/08/2018 tarihi mesai bitimine kadar (16.30) Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü Esenler / İstanbul adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihine kadar anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları ya da imzasız başvuru formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

3 – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.
2 Özgeçmiş Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde, aranan bilgi ve tecrübeler detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.
3 Mezuniyet Belgeleri Aslını ibraz etmek kaydıyla fotokopisi ya da e-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktısı, Eğimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği
4 KPSS Sonuç Belgesi Belgede “Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun” bulunması gerekmektedir.
5 Yabancı Dil Belgesi İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge Belgede “Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun” bulunması gerekmektedir.
6 Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.
7 Mesleki Tecrübe Sürelerini Gösteren Belgeler Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

8 Mesleki Tecrübenin Bilişim Personeli Olarak Geçtiğini Gösteren Belgeler Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
9 Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
10 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.

İki nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenmesi, fotoğraf yapıştırılması ve ekinde nüfus cüzdan örneğinin bulunması gereken form Üniversitemiz tarafından onaylanacaktır.

11 Adli Sicil Kaydı E-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge
12 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge Terhis veya tecil belgesi yada muaf olduğunu gösterir belge

 

4 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.

Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5 – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

 1. a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
 2. b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 3. c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “B.ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen konulardır.

6 – SINAV YERİ, TARİHİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7 – DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

8 – SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

 1. a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
 2. b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
 3. c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeşgünü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 4. d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 5. e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

9 – SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Sıra No Alınacak

Personel Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı Pozisyonu Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)*
1 1 10 Kıdemli Ağ ve Sistem Güvenlik Uzmanı 4 katına kadar 23.019,92-TL
2 1 10 Kıdemli Sistem Uzmanı 4 katına kadar 23.019,92-TL
3 1 10 Sistem Uzmanı 3 katına kadar 17.264,94-TL
4 1 10 Kıdemli Bilgisayar Ağ Uzmanı 3 katına kadar 17.264,94-TL
5 1 10 Proje Yöneticisi 3 katına kadar 17.264,94-TL
6 1 10 İş-Sistem Analisti 2 katına kadar 11.509,96-TL
7 3 30 Uygulama Geliştirme Uzmanı 2 katına kadar 11.509,96-TL
8 1 10 Uygulama ve Grafik Arayüz ve Geliştirme Uzmanı 2 katına kadar 11.509,96-TL
Toplam 10 100

 

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10 – İLETİŞİM BİLGİLERİ

10.1. Adres ve Telefon Bilgileri:

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü

Davutpaşa Kampüsü Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0212 3835503

8.2. Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin:

e-mail: sö[email protected]

İlanen duyurulur.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.