Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Temmuz 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerini (AYDEK)” sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline http://www.apry.yildiz.edu.tr/images/files/aydek20182014.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/ page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz olarak salt okunur 1 adet CD ile yapılması gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek Rektörlüğe;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI DOÇENT
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi 1(*)
Elektrik – Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı 1(*)
Elektrik – Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı 1(*)
Fen – Edebiyat Fakültesi Matematik Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Topoloji 1(*)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Örgütsel Davranış 1(*)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2(*)
Kimya – Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik 1(*)
Kimya – Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 1(*)
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik 1
Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik 1(*)
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi 1
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik 1(*)

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Kolay Hobiler