Akademik İlanlar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden :

 

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 1 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(*) Tıp Fakültesi kadrolarına Tıp Doktorları dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVAN

DERECE ADET

AÇIKLAMA

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Doçent 2 1  
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk Yardımcı Doçent 3 1 Fransız Vergi Hukuku alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Profesör 1 1  
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji   Profesör 1 1 Sosyal Psikoloji alanında ve duygular konusunda çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Profesör 1 1 Ortaçağ Hristiyan mistisizmi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1 Kur’an’ın metinleşme tarihi,Zeydiye’nin tefsir anlayışı ve Kıraatler üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Doçent 1 1 Emeviler Dönemindedini,siyasi,sosyal ve kültürel durum üzerine çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri  (Din Sosyoloji ) Doçent 1 1 Dini gruplar ve karma evlilikler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik ve Isı Tekniği Profesör 1 1 Enerjitik malzemeler ve motorlarda termal bariyer konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Doçent 3 1 Optik haberleşme ve Thzteknikleri alanında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Doçent 1 1 Fretli kolonların sargı donatısı vebetonarme çerçevelerin güçlendirilmesi alanlarında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Yardımcı Doçent 2 1 Malzemelerde yorulma ve korozyon ve kompozit uçakmalzemeri alanlarında çalışmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Türk Dış Politikası ve Uluslararası örgütlerle ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 2 1 Nörolojik ve ortopedik aciller ile Tıp Hukuku konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 5 1 Serebral palsi ve osteoporoz konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1 Toksikoloji konusunda deneyimli olmak, Doçentliğini iş sağlığı alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1 Halk sağlığı alanında doktora yapmış olmak, tamamlayıcı tıp konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Kök hücreler ve moleküler biyolojik yaklaşımlar konusunda deneyimli olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu