Akademik İlanlarGündem

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

10 – Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör kadrosu hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1 Demokrasi Tarihi, seçimler ve Anayasa üzerine çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçent 1 1 Tıp Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yardımcı Doçent 2 1 Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Yapı Bilimi ve Yapı Teknolojisi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış, bina enerji performansı ve yapılar arası havalandırma konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 4 1 Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği’nde yapmış olmak. Yeşil tedarik zinciri yönetimi, etkileşimli bulanık programlama ve genetik algoritma konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Yardımcı Doçent 2 1 Betonarme yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi, Deprem Mühendisliği’nde lineer ve nonlinear yöntemler, binaların nonlinear davranışı, yapıların 3 boyutlu modellenmesi ve (lineer/nonlinear) analizi konusunda deneyimli olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Doçent 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Malzemelerinin sönümleme, darbe, statik ve dinamik davranışları ile helikopter pallerinin tasarımı konularında çalışmış olmak. Havacılık malzemeleri konusunda yurtiçi ve yurtdışı destekli projeler yönetmiş olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Yardımcı Doçent 2 1 Kanat çırpma hareketi yapan mikro hava taşıtlarına yönelik kirişlerin linear olmayan yapısal dinamiği ve aeroelastisitesi konularında deneysel, sayısal ve teorik çalışmalar yapmış; tercihen özellikle havacılık uygulamalarında kullanılan fiber takviyeli tabakalı polymerik kompozit malzemelerin karakterizasyonu ve üretimi konusunda da tecrübeli olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Yardımcı Doçent 2 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarında almış olmak, rüzgar türbini kanatçıklarının tasarımı ve geometri eniyilenmesi ile yüksek çözünürlüklü akı hesaplama şemaları konularında çalışmış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Yardımcı Doçent 2 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarında almış olmak, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri kullanarak kanat çırpma hareketinden itki ve güç üretimi hesaplanması konularında çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Yardımcı Doçent 2 1 Farklı planlamalarla implant yerleştirilmiş dişsiz yarık damaklarda, çiğneme kuvvetlerinin implant çevresinde oluşturduğu streslerin FEM Analizi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Transoral robotik dil kökü ve larenks cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Nörooftalmoloji, optik sinir rejenerasyonu ve ekstraoküler kas sinirleri manyetik rezonans görüntülemesi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Kornea, oküler yüzey hastalıkları, korneal cross-linking tedavisi ve biyomühendislik alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak. Tüberküloz konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 1 Egzersizin tetiklediği astım ve solunum fonksiyonlarını ölçen ekipmanlar ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Yardımcı Doçent 2 1 Adli Tıp alanında tıpta uzmanlık ve hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmak. Çocuk izleme merkezleri konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 Biyokimya ve klinik biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. İdrar glikozaminoglikanları ve idrar protein ölçümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Entomoloji ve parazitoloji konusunda çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Yardımcı Doçent 4 1 Arap dilinde edatların anlamsal ilişkileri konusunda doktora yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Yardımcı Doçent 3 1 Sosyal yardımlar konusunda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 1 Omuz ekleminde PNF konusunda çalışma yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 2 1 Beslenme eğitimi alanında yüksek lisans, beslenme bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Yeme davranışları ve beslenme bilgilerini ölçmeye yönelik ölçek geliştirmiş olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yardımcı Doçent 4 1 Ebelik lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını kadın doğum hemşireliği alanında yapmış olmak. Gebelerde gevşeme egzersizleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yardımcı Doçent 2 1 Biyoloji lisans mezunu ve tıbbi laboratuvarda çalışmış olmak, akreplerin moleküler filogenisi konusunda çalışma yapmış olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu