Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel koşulları taşıyan öğretim üyesi (Profesör ve Yardımcı Doçent ) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 – Başvuru adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VE
ALANI
UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
Maliye Mali Hukuk Profesör 1 1 Vergilendirme yetkisi, vergi rekabeti,
mali denkleştirme ve vergi hukukunun Avrupa Birliği’ne uyumlaştırılması
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Siyaset ve
Yönetim Bilimleri
Profesör 1 1 Küreselleşme ve meşrutiyet dönemi
siyasal düşüncesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Sağlık
İşlemleri Yöneticiliği
Yrd. Doç.
Dr.
3 1 Sağlık kurumları yönetimi
alanında doktora yapmış olmak. Maliyet etkililik analizi ve
evde sağlık alanında çalışmaları olmak.
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Yrd. Doç.
Dr.
3 1 Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında yüksek
lisans ve doktora yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler