Akademik Personel | 26 Haziran 2021, Cumartesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Fakülteleri için aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Fakülte/MYO

Anabilim

Dalı/Bölüm/Program

Akademik

Personel

Özel Şart

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

İlk ve Acil Yardım

1 Prof. Dr.

Genel Cerrahi Uzmanı, Başhekimlik/Hastane Yöneticiliği yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Anestezi

1 Prof. Dr.

Genel Cerrahi Uzmanı ve Klinik Şefliği yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1 Doç. Dr.

Fizik Tedavi Uzmanı, Pediatrik Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

       

Kolay Hobiler