Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

“Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları” Tanıtıldı

16 Mayıs 2018
“Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları” Tanıtıldı
       

Öğretmenlikle ilgili toplam 25 lisans programının güncellendiği “Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları”nın tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımlarıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yaklaşık iki yılı aşkın bir süre önce güncelleme çalışmalarına başlanan ve her bir program ile ilgili oluşturulan komisyonlar, taslak çalışmalar ile birlikte ilgili paydaşların katılımıyla YÖK’te ve farklı illerde farklı üniversitelerde yapılan çalıştaylar ile son şeklini almış programların kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıya YÖK Üyeleri, üniversitelerin eğitim / eğitim bilimleri fakültelerinin dekan ve dekan yardımcılarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığının üst düzey yöneticileri katıldı.

2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak bu yeni programların sunulduğu toplantıda Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç birer açılış konuşması gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç konuşmasına, Filistin’de yaşanan insanlık dışı dramı bir kez daha hatırlatarak, Filistinli gençlerin yükseköğrenime erişimini ve Filistin üniversitelerinin akademik çalışmalarını desteklemeyi insani bir görev bildiklerini söyleyerek başladı.

Başkan Saraç, kalite, rekabet ve ihtisaslaşma, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü kavramları temelinde yeniden şekillendirilen Yeni YÖK’ün yürüttüğü çalışmalardan bahsederek hala nitelikli öğretmen yetiştirme gibi bir sorunun tam anlamıyla çözülmediğinden bahsetti.

Ülkemizde 78’i devlet 17’si vakıf yükseköğretim kurumunda olmak üzere toplam 95 eğitim/eğitim bilimleri fakültesi mevcut olup bu fakültelerde yaklaşık 9144 öğretim elemanı görev yapmakta olduğunu belirten YÖK Başkanı Saraç, “Lisans öğrencisi sayısı 213.000, lisansüstü öğrenci sayısı 20.000 dolayındadır. Bundan sonra, eğitim/eğitim bilimleri fakültelerimizde daha etkili öğrenme-öğretme süreçleri gerçekleştirmek, daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek, daha çok sosyal fayda sağlamaya dönük projeler ve araştırmalar yapmak, temel amacımız olmalıdır.” dedi.

Eğitimin, her şeyden önce “erdemli insan yetiştirme” süreci olduğunu ve bu sürecin temel aktörlerinin öğretmenler olduğunu dile getiren Başkan Saraç, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde kendilerine iki yeni hedef gösterdiklerini hatırlatarak, “Bunlardan ilki, öğretmen yetiştiren kurumların programlarının geliştirilmesidir ki, bugün itibarıyla bu hedefi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atılmış olmaktadır. Diğer bir hedef de öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği halinde ortak çalışmalar yapılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında başka konularda olduğu gibi öğretmen yetiştirme konusunda da güçlü bir işbirliğinin Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz zamanında daha önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek düzeyde gelişerek devam ettiğini sözlerine ekleyen YÖK Başkanı Saraç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıllarda, YÖK olarak öğretmen yetiştirme ve eğitim/eğitim bilimleri fakülteleriyle ilgili birçok düzenleme yaptık. Bunların çoğu, daha nitelikli öğretmenler yetiştirme adına yapılmış olup Öğretmen Strateji Belgesi kapsamında da yer almaktadır.

YÖK bünyesindeki Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu, yeni üyelerin katılımıyla yeniden yapılandırılmıştır. Eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine girişte, 240 barajı getirilmiştir. Bu öğrenci kaynağının niteliğini yükseltmiştir. Bu fakültelerimizin bölüm ve anabilim dalı yapılanması yeniden oluşturulmuştur. İkinci öğretim programları kapatılmaya başlanmıştır. Uzaktan eğitimle ilgili öğretmen yetiştirme uygulamaları kapatılmıştır. Bu fakültelerimizin programlarının akreditasyonuyla ilgili çalışmalar yeniden başlatılmıştır. Ayrıca Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programlarıyla İlgili Usul ve Esaslar (2014) geliştirilmiş, daha sonra (2015) güncellenmiştir.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız.

 

Öğretmenlikle ilgili toplam 25 lisans programı güncellendi

Öğretmenlik lisans programlarının güncellenmesi sürecinde eğitimle ilgili paydaşların katılımıyla farklı zamanlarda, farklı illerde, farklı üniversitelerde ve YÖK’te çok sayıda çalıştaylar yapıldı. Her bir programla ilgili komisyonlar oluşturuldu, hazırlanan taslak programlar, başta eğitim bilimleri kongresi olmak üzere üniversiteler tarafından ulusal ve uluslararası düzeylerde düzenlenen farklı kongrelerde tartışıldı, eğitimle ilgili paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda son şeklini aldı.

 

Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri temel alındı

Daha önce de öğretmen yetiştirme lisans programları, YÖK’ün koordinasyonunda 1998 ve 2006 yıllarında güncellenmişti. Programların güncellenmesinde, geçen zaman içinde programların uygulanmasıyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, değerlendirmeler ve hazırlanan raporlar yanında, 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) göz önünde bulunduruldu.

 

Yükseköğretimde Bolonya Sürecine uyum sağlandı

Öğretmenlikle ilgili yeni lisans programlarında, eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri arasında ders kredileri yönünden mevcut sorunlar giderildi, Bolonya sürecine uyum kapsamında AKTS yönünden fakülteler arasında standartlık sağlandı, %25 oranında da seçmeli derslere yer verildi.

 

Yeni programlar, 2018-2019 Öğretim Yılından itibaren uygulanacak

Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda yaklaşık iki buçuk yıl önce güncellenmesine başlanan söz konusu programlar, 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde mevcut programlarla eğitimlerini sürdürecek, 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecektir.

 

Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Kaynak

       

Kolay Hobiler