Akademik Personel | 23 Ekim 2019, Çarşamba

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

24 Haziran 2019
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Yeditepe Üniversitesi 3 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/ YüksekokulBölüm/Program/ Anabilim DalıKadro UnvanıKadro SayısıNitelikALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Diş Hekimliği FakültesiEndodonti Anabilim DalıÖğretim Görevlisi1*Başvuracak adayların Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması,
*Endodonti Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olması
beklenmektedir.
ALES 70
YDS 80
Güzel Sanatlar FakültesiSanat ve Kültür Yönetimi BölümüAraştırma Görevlisi1*Başvuracak adayların Yüksek Lisansını Sanat Yönetimi alanında yapıyor olması,
*Belgelenebilir en az 3 serginin küratörlük görevini üstlenmiş olmak ve tamamlamış olması
beklenmektedir.
ALES 70
YDS 50
Fen Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı BölümüAraştırma Görevlisi1*Başvuracak adayların İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programından mezun olması,
*İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı öğrencisi olması
beklenmektedir.
ALES 70
YDS 50
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluYazılım Geliştirme BölümüÖğretim Görevlisi1*Başvuracak adayların Fizik Bölümü lisans mezunu olması,
*Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Alanı vb. alanlarda tezli yüksek lisans mezunu olması,
*Lisans veya yüksek lisans mezuniyet alanında yada benzeri bir alanda doktora öğrenimini görüyor olması,
*Yükseköğretim kurumlarında
asistanlık deneyimi olması beklenmektedir.
ALES 70
YDS 80
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluGümrük İşleme BölümüAraştırma Görevlisi1*Başvuracak adayların Matematik Bölümü lisans mezunu olması,
*Doktora öğrenimi görüyor olması,
* Yükseköğretim Kurumlarında asistanlık deneyimi olması,
*MATLAB Mathematica, Eviews, C++, R, Microfit, SPSS programlarına hakim olması
beklenmektedir.
ALES 70
YDS 50

 

İlanın detayları şu şekilde;

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;  yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:
1- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.