Akademik Personel | 30 Ekim 2020, Cuma

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

31 Ağustos 2019
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak.

Yeditepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli fakülte ve bölümlere araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak. Detaylar haberimizin devamında;

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına 10 akademik personel alımı yapacak.

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanı kadro detayları ve aranan şartlar;

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/YüksekokulBölüm/Program/
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
NitelikALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
İletişim FakültesiReklam Tasarımı ve İletişimi BölümüAraştırma Görevlisi1*Lisansını Reklamcılık veya Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak.
*Yüksek Lisansını Medya ve İletişim Yönetimi veya Medya ve İletişim çalışmaları alanlarından birinde yapıyor olmak.
*Akademik ortamda en az iki yıllık tecrübeye sahip olmak.
ALES 70
YDS 50
İletişim FakültesiGörsel İletişim Tasarımı BölümüAraştırma Görevlisi1*Lisans ve Yüksek Lisansını Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde tamamlamış olmak.
*Medya çalışmaları alanında doktora yapıyor olmak.
*Akademik ortamda en az üç yıllık tecrübeye sahip olmak.
ALES 70
YDS 50
İletişim FakültesiGazetecilik BölümüAraştırma Görevlisi1*Lisansını Gazetecilik bölümünde tamamlamak.
*Yüksek Lisans eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapıyor olmak.
*Akademik ortamda en az iki yıllık tecrübeye sahip olmak.
ALES 70
YDS 50
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım BölümüAraştırma Görevlisi1*Lisans/Yüksek Lisans eğitimini İletişim veya Medya alanında tamamlamış veya sürdürmekte olmak.
*Akademik ortamda en az bir yıllık tecrübeye sahip olmak.
ALES 70
YDS 50
Güzel Sanatlar FakültesiPlastik Sanatlar ve Resim BölümüAraştırma Görevlisi1*Plastik Sanatlar (Resim, Heykel ve Seramik) Lisans programı mezunu olmak.
* Bu alanda lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
*Özgün Baskı Resim (Litografi) alanında atölye deneyimine sahip olmak.
ALES 70
YDS 50
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüAraştırma Görevlisi3*Hemşirelik Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.ALES 70
YDS 50
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüÖğretim Görevlisi2*İç Hastalıkları veya Hemşirelik Esasları alanında doktora yapıyor olmak.ALES 70
YDS 80

 

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler:

1 – Başvuru dilekçesi,
2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi
3 – 1 adet fotoğraf,
4 – Özgeçmiş,
5 – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6 – Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7 – ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8 – Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili bilgi için üniversitenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Diğer akademik personel alım ilanlarımıza da göz atabilirsiniz.

       

Bedava internet - Nasıl