Akademik Personel | 30 Mayıs 2020, Cumartesi

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Yeditepe Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere araştırma görevlisi alımı yapacak.

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/YüksekokulBölüm/Program/ Anabilim DalıKadro UnvanıKadro SayısıNitelikALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Güzel Sanatlar FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları BölümüAraştırma Görevlisi1*Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak,
*Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olmak,
*Uluslararası düzeyde eğitim görmüş olmak veya sertifikaya sahip
olmak.
ALES 70
YDS 50
İletişim FakültesiRadyo Televizyon ve Sinema BölümüAraştırma Görevlisi1*Lisans eğitimini Radyo, Televizyon ve Sinema alanında tamamlamış olmak,
*Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak,
*Medya Çalışmaları alanında Doktora eğitimine devam ediyor olmak,
*Akademik alanda en az beş yıllık tecrübeye sahip
olmak.
ALES 70
YDS 50
İktisadi İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) BölümüAraştırma Görevlisi2*Siyaset Bilimi alanında (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, ya da Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinde) Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
*Uluslararası İlişkiler ya da Avrupa Birliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
ALES 70
YDS 50
Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüAraştırma Görevlisi2*Mimari Tasarım Doktora programlarından birine kayıtlı olmak ve/veya Restorasyon Yüksek Lisans programını
tamamlamış olmak.
ALES 70
YDS 50

 

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:
1- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi