Akademik Personel | 01 Kasım 2020, Pazar

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Başvuruları Devam Ediyor!

30 Ağustos 2019
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Başvuruları Devam Ediyor!
       

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Başvuruları Devam Ediyor!

Yeditepe Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan akademisyen alım ilanına göre Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi bölümlerine 6 araştırma görevlisi alınacak. İlgili ilana başvurular devam ediyor.. Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında;

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi araştırma görevlisi olarak 6 akademik personel alımı yapacak.

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alımı kadro detayları ve aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/YüksekokulBölüm/Program/Anabilim DalıKadro UnvanıKadro SayısıNitelikALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Eczacılık FakültesiFarmasötik Kimya Anabilim DalıAraştırma Görevlisi1*Farmasötik Kimya Anabilim Dalına başvuracak
adayların Eczacılık Fakültesi diploması olması gerekmektedir.
ALES 70
YDS 50
Eczacılık FakültesiFarmasötik Organik Kimya Anabilim DalıAraştırma
Görevlisi
1ALES 70
YDS 50
Eczacılık FakültesiFarmasötik Teknoloji Anabilim DalıAraştırma Görevlisi1*Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalına başvuracak
adayların Eczacılık Fakültesi diploması olması gerekmektedir.
ALES 70
YDS 50
Hukuk FakültesiKamu Hukuku Bölümü
- Ceza Hukuku Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi1*Başvuracak adayların Hukuk Fakültesi mezunu olması,
*Hukuk Tezli Yüksek Lisans ya da Hukuk Doktora Programı öğrencisi olması beklenmektedir.
ALES 70
YDS 50
Hukuk FakültesiKamu Hukuku Bölümü
- Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi1*Başvuracak adayların Hukuk Fakültesi mezunu olması,
*Hukuk Tezli Yüksek Lisans ya da Hukuk Doktora Programı öğrencisi olması beklenmektedir.
ALES 70
YDS 50
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk Bölümü
- Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi1*Başvuracak adayların Hukuk Fakültesi mezunu olması,
*Hukuk Tezli Yüksek Lisans ya da Hukuk Doktora Programı öğrencisi olması beklenmektedir.
ALES 70
YDS 50

 

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Araştırma görevlisi alım ilanı:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alımı başvurularında istenen belgeler:

1 – Başvuru dilekçesi,
2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi
3 – 1 adet fotoğraf,
4 – Özgeçmiş,
5 – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6 – Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7 – ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8 – Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

       

Bedava internet - Nasıl