Akademik Personel | 18 Eylül 2020, Cuma

Yeditepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

31 Mart 2017
Yeditepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23 Maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise ; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna başvuracak olan adayların; yapay zeka konusunda uzman olmaları beklenmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y. Lisans-Doktora) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET
Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü – Tedarik Zinciri Alanı Profesör 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Profesör 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yardımcı Doçent 1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.