Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Yeditepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

14 Ağustos 2018
Yeditepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte Bölümü/Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ING) Bölümü – Siyaset Psikolojisi/Siyaset Metodoloji Alanı Profesör 1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (FR) Bölümü – Uluslararası İlişkiler Alanı Doçent 1
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü – Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Alanı Doçent 1
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü – Kök Hücre ve Rejeneratif Biyoloji Alanı Doçent 1
İnşaat Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı – Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanı

Radyoloji Anabilim Dalı

Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 1
Acil Tıp Anabilim Dalı Profesör 1
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Doçent 1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Uluslararası İlişkiler Alanına başvuracak adayların Uluslararası Göç konusunda çalışmaları olması beklenmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans-Y.Lisans-Doktora) belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.   34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler