Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Yeditepe Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak

14 Haziran 2019
Yeditepe Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Yeditepe Üniversitesi çeşitli alanlarda 10 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜMÜKADRO ÜNVANIADET
Tıp FakültesiTıbbi Mikrobiyoloji Anabilim DalıProfesör2
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProfesör1
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüDoktor Öğretim Üyesi1
Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüDoktor Öğretim Üyesi1
Eğitim FakültesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık BölümüDoktor Öğretim Üyesi1
Güzel Sanatlar FakültesiSanat ve Kültür Yönetimi BölümüDoktor Öğretim Üyesi1
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü - Katı Cisimler Mekaniği, Malzeme ve
Hesaplamalı Analiz Alanı
Doktor Öğretim Üyesi1
Fen Edebiyat FakültesiFelsefe BölümüDoktor Öğretim Üyesi1
Fen Edebiyat FakültesiAntropoloji BölümüDoktor Öğretim Üyesi1

 

İlanın detayları şu şekilde;

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir trascriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için;
Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Anabilim dallarından herhangi birinde doktora yapmış olmak şartını istemekteler.

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00

       

Kolay Hobiler