Akademik Personel | 30 Ekim 2020, Cuma

Yaşar Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

9 Ağustos 2019
Yaşar Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

T.C. Yaşar Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

YüksekokulBölümKadro
Unvanı
Kadro
Adedi
Aranan Şartlar
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü
Öğretim Görevlisi1İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans mezunu ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Tercihen Mimarlık Anabilim
Dalında Doktora mezunu olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiFilm Tasarımı BölümüÖğretim Görevlisi1Radyo, Televizyon ve Sinema / Sinema / Film Tasarımı Bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Film ve Drama alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Tercihen Film
Çalışmaları alanında Doktora mezunu olmak.
Yabancı Diller Yüksekokuluİngilizce Hazırlık SınıfıÖğretim Görevlisi5İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi Bölümlerinin birisinden Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi ve İngilizce Öğretmenliği dışındaki Bölümlerden mezun olanların “Pedagojik Formasyon” almış olması gerekmektedir. Belgelendirmek kaydıyla Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl mesleki
(ders verme deneyimi) deneyime sahip olmak.

 

T.C. Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı ile ilgili detaylar;

T.C. Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, öğretim görevlileri (ders verecek) alınacaktır.

Genel Şartlar:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
* İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Mimarlık Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puana sahip olma şartı, Sanat ve Tasarım Fakültesi için, yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puana sahip olma şartı, Yabancı Diller
Yüksekokulu için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 90 puana sahip olma şartı aranır.
* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar:
* Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
* Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş. Gör.-Öğr. Gör. Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgeleri
ile transkriptlerinin resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının;
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir).
* Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
* Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)
* Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belge
* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir)
* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen -Güvenlik Soruşturması Formu çıktı alınıp eksiksiz doldurulmalıdır)
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adaylar ile deneyim şartı bulunan kadrolara başvuracak adayların tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

       

Bedava internet - Nasıl