Akademik Personel | 30 Ekim 2020, Cuma

Yaşar Üniversitesi 29 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

29 Ağustos 2019
Yaşar Üniversitesi 29 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

T.C. Yaşar Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere 29 araştırma görevlisi alımı yapacak.

T.C. Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı kadro detayları ve aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakülteBölüm/ Anabilim DalıKadro UnvanıKadro AdediAranan Şartlar
Mühendislik Fakültesi (*)Bilgisayar Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi3Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora
eğitimine devam ediyor olmak.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans eğitimine veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında
doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Endüstri Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi2Endüstri Mühendisliği veya eşdeğeri bir bölümden lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor
olmak.
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölümü
Araştırma Görevlisi1Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora
eğitimine devam ediyor olmak.
Makine Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi1Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Yazılım Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi2Yazılım Mühendisliği Bölümü veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans eğitimine
devam ediyor olmak.
İşletme Fakültesi (*)Ekonomi BölümüAraştırma Görevlisi2İktisat veya Ekonomi Bölümü lisans mezunu olmak, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam
ediyor olmak.
Uluslararası İlişkiler BölümüAraştırma Görevlisi2Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi veya Bölge Çalışmaları alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde doktora eğitimine
devam ediyor olmak.
Uluslararası Lojistik Yönetimi BölümüAraştırma Görevlisi1İktisadi ve İdari Bilimler veya İşletme Fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak. Uluslararası Lojistik Yönetimi alanında tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak.
İletişim Fakültesi (*)Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü
Araştırma Görevlisi1Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarım Bölümü lisans mezunu olmak. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı veya Sanat ve Tasarım alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor
olmak.
Mimarlık Fakültesi (*)İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü
Araştırma Görevlisi3İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak. İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Tasarım Çalışmaları alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam
ediyor olmak.
Mimarlık BölümüAraştırma Görevlisi5Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Mimarlık, Şehir Bölge Planlama veya İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya
doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk Bölümü, Ticaret Hukuku
A.B.D.
Araştırma Görevlisi1Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiFilm Tasarımı BölümüAraştırma Görevlisi1Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Sinema alanındaki bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Sinema alanında tezli yüksek lisans veya
doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Müzik BölümüAraştırma Görevlisi1Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Müzik, Müzik Teknolojileri veya Kompozisyon (Bestecilik) bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine
devam ediyor olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (*)Turizm Rehberliği BölümüAraştırma Görevlisi1Turizm Rehberliği Bölümü lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri BölümüAraştırma Görevlisi1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor
olmak.

 

T.C. Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
* İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak, Hukuk Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak şartı aranır.
* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 29.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 12.09.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 18.09.2019
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 20.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.2019

T.C. Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı ile ilgili başvuru bilgileri ve istenen belgelere üniversite web sayfasından ulaşabilirsiniz.

       

Bedava internet - Nasıl