Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

27 Ekim 2016
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna davalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına; onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atılları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı adet dosyayı Personel Daire Başkanlığfna teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 23. maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde başvuru formuna; onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve Yabancı Dil belgelerini, kısa özgeçmişlerini, bilimsel çalışmalarını ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört adet dosyayı başvuru yapacağı birime teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Not:

1- Profesör kadroları daimi statüdedir.

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığımdan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirlilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Adaylar başvuru formuna. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.cdu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi’ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9- Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLtM DALI VE PROGRAMI ÜNVAN 1 DERECESİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
İslanıi İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belegatı ABD Yardımcı Doçent 1 1 Arapça ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği ABD Profesör 1 1 Konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında Doçentliği olan, üretim sistemleri, standardizasyon, sertifıkasyon veya malzeme ve tasarım alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 3 1 Lisans ve Yüksek Lisansı Endüstri Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak. İnovasyon veya sürdürülebilir inovasyon konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
» Yardımcı Doçent 4 1 Lisans ve Yüksek Lisansını Endüstri Mühendisliğinde yapmış olmak. Türkiye Gıda Endüstrisinin ihracat potansiyelini artırma alanında veya sezgisel algoritmalar, pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Kimya ve Süreç Mühendisliği Kimya ve Süreç Mühendisliği Yardımcı Doçent 4 1 Lisans veya Yüksek lisansını Kimya Mühendisliğinde yapmış olmak. Atık Suların Adsorpsiyon yöntemi ile kirliliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Ulaştırma Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği ABD Yardımcı Doçent 4 1 İnşaat Mühendisliğinde Doktorasını yapmış olmak. Ulaştırma güvenliğinde kullanılan malzemelerin geliştirilmesi ve tasarımı alanında veya tralik ve yol güvenliği, otoyol sistemleri veya otomotiv endüstrisi standardizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat ABD Profesör 1 1 Doçentliğini maliye alanında almış olmak ve siyasetin finansmanı alanında çalışmalar yapmış olmak.
,, Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet ABD Profesör 1 1 Doçentliğini sosyoloji alanında almış olmak. Toplumsal yaşlanma, sözlü kültür ve sosyal hizmet alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Yardımcı Doçent 2 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını Milletlerarası hukuk alanında yapmış olmak. Uluslararası Çevre Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.
       

BENZER HABERLER