Akademik Personel | 24 Mayıs 2019, Cuma

Yalova Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

8 Ekim 2018
Yalova Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2 – Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3 – Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 – Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’ndan sağlayabilirler.

6 – Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi’ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9 – Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM/

ANASANAT DALI VEYA PROGRAMI

UNVANI DERECESİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Endüstri Müh. ABD Doçent 2 1 Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.
”       “ Enerji Sistemleri Müh. Enerji Sistemleri Müh. ABD. Profesör 1 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olup, ilgili alanda doçentliğini almış olmak. Rüzgar Enerji Sistemleri üzerine çalışmaları bulunmak.
”        “ ”     “ ”     “ Doçent 3 1 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Enerji alanında doktora yapmış olmak.
”       “ Makina Müh. Makina Müh. ABD. Profesör 1 1 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak ve bu alanda Doçentliğini almış olmak.
”       “ Makina Müh. Makina Müh. ABD. Doçent 3 1 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak ve bu alanda doçentliğini almış olmak.
”       “ ”     “ ”     “ Dr. Öğr. Üyesi 5 2 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak .
”        “ İnşaat Müh. İnşaat Müh. ABD. Profesör 1 1 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak ve bu alanda Doçentliğini almış olmak.
”        “ ”      “ ”     “ Doçent 3 1 İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak. Liman ve ani genişlemelerin olduğu yerlerde meydana gelen geri dönüşümlü akımlarda kirlilik, yayılım ve birikimi ile ilgili çalışmaları bulunmak. Hidrokinetiktürbin tasarımı ve numerik yöntemler, simülasyonu ile hidroelektrik santrallerin fizibilitesi üzerine yayınları olmak
”        “ ”      “ ”     “ Dr. Öğr. Üyesi 5 2 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Fin. Uluslararası Ticaret ve Fin. ABD. Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İktisat alanında Doktora yapmış olmak. Ekonomik Gelişmeler konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.
”        “ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Avrupa Birliği, Orta Doğu, Orta Asya konularında çalışmalar yapmış olmak veİngilizce ders verebilme şartını sağlamak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Politika Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak, Uluslararası Çevre, Enerji ve Doğal Kaynaklar Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak
”        “ İşletme Muhasebe Finansmanı ABD. Profesör 1 1 Türkiye Muhasebe Standartları, Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Muhasebe Etiği konularında çalışmaları olmak
”       “ ”       “ Üretim Yönetimi ve Pazar. ASD. Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İşletme alanında Doktora yapmış olmak. İşletme Pazarlama Yetenekleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
”       “ ”      “ ”         “ Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Pazarlama alanında Doktora yapmış olmak, Gri Pazar Ürünleri ve Sosyal Medya Pazarlaması alanında çalışmalar yapmış olmak.
”       “ İktisat İktisat Doçent 3 1 İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Doçentliğini makro iktisat alanında almış olmak. Optimal Para Sahası ve Taylor Kuralı Modellemesi alanlarında çalışmış olmak ve bu alanlarda yayınları bulunmak.
Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık İç Mimarlık ASD. Dr. Öğr. Üyesi 4 1 İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık alanında Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.
”        “ Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı ASD. Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Grafik veya Grafik Tasarımı lisans mezunu olmak. bu alanların birinde yüksek lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik yapmış olmak ve ambalaj tasarımı, grafik baskı üretim teknikleri, reklam tasarımı konularında çalışmaları bulunmak.
”        “ İletişim Sanatları Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ASD. Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Halkla İlişkiler Alanında Doktora yapmış olmak. Sosyal medya ve internet alanında çalışma yapmış olmak. Yükseköğretimde ders verme tecrübesine sahip olmak.
”        “ ”       “ Radyo TV. ve Sinema ASD. Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Halkla İlişkiler Alanında Doktora yapmış olmak. Girişimcilik ve markalaşma konularında çalışma yapmış olmak. Yükseköğretimde ders verme tecrübesine sahip olmak.
Termal MYO Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Programı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Fizik Öğretmenliği veya Fizik lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER