Akademik Personel | 17 Temmuz 2019, Çarşamba

Yalova Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

13 Eylül 2018
Yalova Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.,

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’ndan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi’ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9- Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bilgisayar Müh. ABD Profesör 1 1 Uzaktan algılama ve medikal görüntü işleme

konularında yayınları olmak.

”    “ ”   “ ”   “ Doçent 2 1 İç nokta algoritmaları, çok değişkenli ayrık optimal

kontrol konularında yayınları, bilgisayar alanında

yayın ve kitapları bulunmak.

”    “ ”  “ ”   “ Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans

mezunu olmak. Akciğer seslerinin analizi ve

sınıflandırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

”    “  ”   “ ”   “ Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup,

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış

olmak. Öneri Sistemleri konusunda

çalışmaları olmak.

İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

”    “ Enerji Sistemleri Müh. Enerji Sistemleri Müh. ABD Doçent 2 1 Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

Çevresel süreçler ve Biyokütle dönüşüm teknolojileri

üzerine bilimsel çalışmaları olmak,

İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

”    “ ”    “ ”    “ Doçent 2 1 Güneş Enerji Sistemleri ve güneş pilleri üzerine

doktora yapmış olmak ve bu alanda

bilimsel çalışmaları olmak.

”    “ ”    “ ”    “ Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Biyokütle Enerjisi üzerine doktora yapmış olmak

ve aynı alanda bilimsel çalışmaları olmak,

İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

”    “ ”    “ ”    “ Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Elektrik Makineleri konusunda doktora

yapmış olmak, güneş enerji sistemleri üzerine

bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme

şartını sağlamak.

”    “ ”    “ ”    “ Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Atmosferik kirlilik üzerine doktora yapmış olmak

ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak,

İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

”    “ Kimya ve Süreç Müh. Kimya ve Süreç Müh. ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek lisans ve

Doktora yapmış olmak, gıda biyoteknolojisi

ve mikrobiyal fermentasyon konusunda çalışması bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

”    “ ”    “ ”    “ Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Kimya Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Doktorasını Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Polimerikmembranlar ve polimer esaslı kaplama malzemeleri konularında çalışmalar ve yayınları olmak.
”    “ ”    “ ”    “ Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Cevherlerin Vakum Metalotermik yöntemle üretimi konularında çalışmaları bulunmak.
”    “ Polimer Müh. Polimer Müh. ABD. Profesör 1 1 Doçentliğini Kimya alanında almış olup, polimer sentezi ve nanokompozitlerüzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.
”    “ ”    “ ”    “ Profesör 1 1 Fotopolimerizasyon ve karbon nanotüplerin modifikasyonu üzerine çalışmaları olmak.
”    “ ”    “ ”    “ Profesör 1 1 Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.
”    “ ”    “ ”    “ Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Termoplastiklerin birleştirilmesi konusunda doktora yapmış olmak, plastiklerin kalıplanması, kalıp ve parça tasarım konusunda çalışmaları bulunmak ve bu alanda ders vermiş olmak, kalıp konusunda en az 5 yıl endüstri deneyimi olmak.
”    “ ”    “ ”    “ Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Polimer Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Polimer nanokompozitler, polimer İşleme ve hidrojel kompozitmalzemeler konularında çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.
”    “ ”    “ ”    “ Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Karbon dolgulu ve sinyal soğurmalı polimer kompozitler ve polimer reolojisi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.
İslami İlimler Fak. Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 2 1 İslam hukukuna dair mezhep imamlarının görüşleri hakkında çalışması bulunmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER