Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Yalova Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

25 Ağustos 2018
Yalova Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not :

1 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.,

2 – Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3 – Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 – Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’ndan sağlayabilirler.

6 – Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi’ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9 – Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Doktora yapmış olmak. Hizmet Sözleşmeleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk ABD Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanda çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku ABD Profesör 1 1 Ticaret Hukuku alanında Doçent olup, Şirketlerde Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Milletlerarası Hukuk alanında Doktora yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku ABD Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Anayasa Hukuku alanında Doktora yapmış olmak, Şirket ve İnsan Hakları İlişkisi alanında çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış olmak, Terörle Mücadele Hukuku üzerine çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Milletlerarası Hukuk alanında Doktora yapmış olmak, Geçiş Dönemi Adaleti üzerine çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD Profesör 1 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak, Dijital Pazarlama ve Şehir Pazarlaması alanında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet ABD Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak, Kişisel Yaklaşım konusunda çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve Finansman ABD Doçent 3 1 Finans alanında Doçentliğini almış olmak, Uluslararası Finansal Piyasalar üzerinde çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku ABD Profesör 1 1 Doçentliğini İslam Hukuku alanında almış olmak ve irade beyanı alanında çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis ABD Doçent 1 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak ve sahabenin hadis anlayışı konusunda çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir ABD Doçent 1 1 Tefsir alanında doktora yapmış olmak ve Rivayet tefsir ekolü alanında çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İslam Felsefesi alanında doktora yapmış olmak; İlim ve din ilişkisi hakkında çalışması bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi ABD Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İslam Felsefesi alanında doktora yapmış olmak; İbn Sina metafiziği üzerine çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk Din Musikisi ABD Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Türk Din Musikisi alanında doktora yapmış olmak ve Osmanlı musiki tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Armutlu MYO Pazarlama ve Halkla İlişkiler Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Uluslararası İlişkiler Bölümünde yapmış olmak, Türk Dış Politikası üzerine çalışmaları bulunmak.
Çınarcık MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Programı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora yapmış olmak, Dil Becerileri hakkında çalışmaları bulunmak.
Çınarcık MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Sosyal Hizmet Programı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Sosyoloji Lisans mezunu olup, Sosyoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Sosyal Hareketler alanında çalışmaları bulunmak.
Yalova MYO Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kimya alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Tekstil Teknolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.
Yalova MYO Elektrik ve Enerji İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, İklimlendirme ve/veya Soğutma alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
Yalova MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Programı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Turizm İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Turizm alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler