Akademik Personel | 23 Ekim 2019, Çarşamba

Yalova Üniversitesi 15 Araştırma Görevlisi 10 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

24 Haziran 2019
Yalova Üniversitesi 15 Araştırma Görevlisi 10 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Yalova Üniversitesi çeşitli alanlarda 15 araştırma görevlisi ve 10 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMÜ ANABİLİM/ANASANAT DALI VEYA PROG. ÜNVANIDER. ADEDİGENEL ŞARTLAR İLAN ŞARTLARI
ALESYAB. DİL
1Hukuk Fak.Kamu HukukuMali Hukuk ABDArş.Gör.517050Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında tezli Yüksek
lisans yapıyor olmak.
2" "Özel HukukMedeni Hukuk ABDArş.Gör.617050Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup,
Özel Hukuk alanında tezli Yüksek lisans yapıyor olmak.
3" "“ “Ticaret Hukuku ABDArş.Gör.517050Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup,
Özel Hukuk alanında tezli Yüksek lisans yapıyor olmak.
4İslami İlimler Fak.Felsefe ve Din BilimleriDin Felsefesi ABDArş.Gör.517050İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
5" "“ “Din Psikolojisi ABDArş.Gör.717050İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Din Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
6“ ““ “Dinler Tarihi ABDArş.Gör.617050İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Dinler Tarihi alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
7" "“ “İslam FelsefesiArş.Gör.517050İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, İslam Felsefesi alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
8“ “Temel İslam BilimleriTasavvuf ABDArş.Gör.717050İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
9" "“ “Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABDÖğr.Gör. (Ders veren)517050Kıraat alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak ve “Takrib” alanında eğitim almış olmak.
10Mühendislik Fak.Makina MühendisliğiMakina Mühendisliği ABDArş.Gör.617050Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği bölümünde tezli Yüksek lisans
yapıyor olmak.
11İktisadi ve İdari Bil. Fak.İşletmeSayısal Yöntemler ABDArş.Gör.517080Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği alanlarının birinde Tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak.
12“ “Üretim ve Pazarlama ABDArş.Gör.517080Üretim Yönetimi ve Pazarlama
alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.
13“ “Üretim ve Pazarlama ABDArş.Gör.517080İşletme, Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanlarının birinde Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.
14“ “Yönetim ve Organizasyon ABDArş.Gör.517080İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans veya
Doktora yapıyor olmak.
15“ “Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.Siyaset Bilimi ve Kamu Yön ABDArş.Gör.617050Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi alanlarından lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak.
16" "Uluslararası Tic.ve Fin.Uluslararası Tic.ve Fin.
ABD
Arş.Gör.517050Uluslararası Ticaret ve Finansman, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Matematik bölümlerin birinden lisans mezun olmak, bu alanların birinde tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.
17Armutlu MYOYönetim ve OrganizasyonLojistik ProgramıÖğr.Gör. (Ders veren)6170MuafUluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Lojistik Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde
tezli Yüksek Lisansını yapmış olmak.
18Çınarcık MYOPazarlama ve ReklamcılıkMedya ve İletişim Prog.Öğr.Gör. (Ders veren)5170MuafRadyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık ve İletişim Sanatları alanından birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli Yüksek Lisans yapmış olup alanında
tecrübeli olmak.
19" "Büro Yönetimi ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Prog.Öğr.Gör. (Ders veren)5170MuafBüro Yönetimi Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak ve bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olup alanında
tecrübeli olmak.
20" "Sosyal Hizmet ve
Danışmanlık
Sosyal Hizmetler Prog.Öğr.Gör. (Ders veren)5170MuafSosyal Hizmet lisans mezunu olmak. Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
21Rektörlük (Bilgi İşl.Dai.Bşk'lığı için)Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)627050Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veren bölümlerin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak.
22Rektörlük (Uluslararası İlişkiler Ofisi için)Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)517080Uluslararası İlişkiler veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yüksek Lisans sonrası Uluslararası İlişkiler ofisinde en az 2 yıl deneyimli olmak. Bu kadro için ALES Sözel/Eşit ağırlıklı puan türleri
esas alınacaktır.
23RektörlükÖğr.Gör. (Uygulamalı Birim)517050Kalite Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme ve İnsan Kaynakları Bölümlerin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Kalite Yönetimi konusunda deneyimli veya çalışmaları olmak.
24Rektörlük (Türk Dili için)Öğr.Gör. (Zorunlu Ortak Ders)617050Türk Dili Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50, Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
(Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokulların, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER
1- Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/177/Oretim_Eleman_Bavuru_Formu_1.doc adresinden ulaşılabilir.)
2- Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti yada e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
3- Bir adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
4-ALES Belgesi.
5- Lisans Transkripti Noter yada Resmi Kurum onaylı
6- Özgeçmiş
7-Yabancı Dil belgesi (MYO’lara başvuranlar için zorunlu değil.)
8-Arş. Gör.kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans yada doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi
9-Öğr. Gör. kadrosuna başvuranlar için tezli Yüksek Lisans bitirme belgesi.
10-Tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış yada çalışanlar için ise hizmet belgesi).
11-Nüfus cüzdanı sureti
12- 2 adet bilgisayar ortamında doldurulmuş ıslak imzalı resimli Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (İlgili Forma http://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirma-formu–yeni adresinden ulaşılabilir.)

 

Not:

1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
2- Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
4- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
5-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir
6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru başlangıç tarihi 24.06.2019

Başvuru şekli Şahsen veya posta ile

Son başvuru tarihi 08.07.2019

Sonuçların ilan edileceği internet adresi www.yalova.edu.tr

Ön değerlendirme açıklama tarihi 15.07.2019

Başvuru yeri ve Adresi
YALOVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA Tel. : 0226 815 58 02
Faks : 0226 815 58 14)

Giriş sınav tarihi 19.07.2019

Nihai değerlendirme tarihi 24.07.2019