Akademik Personel | 25 Kasım 2020, Çarşamba

Yabancı Akademisyen Türkiye’ye Gelmiyor

21 Mayıs 2014
Yabancı Akademisyen Türkiye’ye Gelmiyor
       

YÖK, Yükseköğretim yol haritasında stratejik unsurlardan birisinin uluslararasılaşma olduğunu söylüyor. Oysa ülkemizde görevli yabancı uyruklu öğretim elemanı istatistikleri incelendiğinde daha gidilecek çok yol olduğunu anlaşılıyor. 

BURAK KILANÇ
[email protected]

Geçen hafta ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili detayları paylaşmıştık. Bugünse, YÖK’ün YBYS (Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi) verilerine göre yabancı öğretim elemanlarına odaklanıyoruz.
YÖK Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya’nın açıkladığı, ‘Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası’ Raporu’nda bahsi geçen üç temel stratejik alandan birisi uluslararasılaşma olsa da ülkemizde görevli yabancı uyruklu öğretim elemanı istatistikleri incelendiğinde daha katedilecek çok mesafe olduğu ortaya çıkıyor.

ÇOĞUNU VAKIFLAR KAPTI

Yükseköğretim istatistiklerine göre ülkemizdeki üniversitelerde 2308 yabancı uyruklu öğretim elemanı görev yapıyor. Bunların yarıdan fazlasının (%58) vakıf üniversitelerinde görev alıyor olması oldukça ilginç bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.

PROFESÖR SAYISI ÇOK AZ

Öğretim elemanlarının unvanlarına göre dağılımı incelendiğinde, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde yardımcı doçent ve (öğretim üyesi dışı)diğer kadrolarda çalışanların (öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi), profesör ve doçentlerden fazla olması dikkat çekiyor.
Öğretim elemanlarının geldikleri ülkeler dikkate alındığında listenin başında Amerika, İngiltere, Azerbaycan ve Suriye yer alıyor. ABD ve İngiltere’den gelen öğretim elemanlarının daha çok vakıf, Azerbaycan ve Suriye’den gelenlerin ise devlet üniversitelerinde görev aldıkları anlaşılıyor. Vakıf üniversitelerinde, öğretim dili İngilizce olan pek çok program olduğu düşünüldüğünde, Amerika ve İngiltere’den ülkemize gelen öğretim elemanlarının neden vakıf üniversitelerinde yoğunlaştığı anlaşılıyor.

23 ÜNİVERSİTE SIFIR ÇEKTİ

YÖK’ün YBYS verilerine göre, kadrosunda en çok yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunan devlet üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi (70). Öğretim dili İngilizce olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 42 yabancı öğretim elemanı ile listenin altlarında yer alması dikkat çekiyor.  23 devlet üniversitemizin kadrosunda ise tek bir yabancı uyruklu öğretim elemanı yok.

BURAK KILANÇ’IN NOTU:

Üniversitelerle ilgili verilere resmi olarak ulaşılabilecek tek ve en güvenilir kaynak, YÖK’ün YBYS verileridir. Bu verilerde, gerçeği yansıtmadığı düşünülen bir durum dikkatinizi çeker ise, bunun nedeni üniversitelerin YBYS’ye girdikleri bilgilerin eksikliği ya da yanlışlığıdır.

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

 

Kaynak: AKŞAM

       

Kolay Hobiler