Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Van’da, Geliştirme Ödeneği, 2015’e Kadar Zamlı

Van’da, Geliştirme Ödeneği, 2015’e Kadar Zamlı
       

2011 yılında yaşanan Van depremi sonrasında, Bakanlar Kurulu 3 maş kaleminde arttırıma gidilmişti.

1- Aylık 300 lira maktu tazminat

Bu ödeme tüm kamu personeline, 23/10/2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle verildi. Süresi uzatılmadı.

2- Fazla çalışma

Fiilen fazla çalışma yapan memura, 23/10/2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati geçmemek üzere verildi.

3- Geliştirme Ödeneği

Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesi için uygulanmakta olan geliştirme ödeneği oranları (330-380) puan arasında uygulanmaktaydı. Ancak 2011 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, bu oranların 15/1/2012-14/7/2012 tarihleri arasında 6 ay süreyle %500 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Van Merkez için söyleyecek olursak, 170 puanlık bir artış yapılmıştır. Geliştirme ödeneği; Alınmakta olunan aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara, yüzde 500 oranının uygulanması ile bulunacaktır.

24 Temmuz Perşembe Günü Geliştirme Ödeneklerindeki Artış 14/7/2015 Tarihine Kadar Uzatıldı

Resmi Gazete

Sayı : 29070

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6555

Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle bu yerlerde görev yapan öğretim elemanlarına verilen geliştirme ödeneği hakkındaki 6/12/2011 tarihli ve 2011/2518 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesinin uygulanmasına 14/7/2015 tarihine kadar devam olunması; Maliye Bakanlığının 20/6/2014 tarihli ve 5251 sayılı yazısı üzerine, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

       

Kolay Hobiler