Akademik Personel | 27 Haziran 2021, Pazar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

14 Ekim 2016
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda Unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır İlgililerin, a) 657 Sayılı Kanun’un 48 maddesinde belirtilen şartlan taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.25. ve 26 maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c| Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmalan gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adaylann başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

8) İLK BAŞVURU TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: 17.10.2016 31.10.2016

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

blank

       

Kolay Hobiler