Akademik Personel | 16 Eylül 2019, Pazartesi

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

18 Mayıs 2019
 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİM /BÖLÜMPROFESÖRDOÇENTDoktor Öğretim Üyesi 
ANABİLİM/ ANASANAT DALI/
PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
1BİLGİSAYAR VE KONTROL TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ALANINDA DOÇENTLİK
DERECESİNE SAHİP OLMAK. VERİ MADENCİLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen bir adet profesör alınacaktır. İlgililerin;
a – 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b – Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c – Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1 – Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) – adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2 – Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
3 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.05.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 31.05.2019