Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 20 Akademisyen Alımı Yapacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 20 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çeşitli alanlarda 20 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİM /BÖLÜMPROFESÖRDOÇENTDoktor
Öğretim Üyesi
 
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
MÜHENDSİLİK FAKÜLTESİ
MADEN İŞLETME1FELDİSPATLAR ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
BİLGİSAYAR YAZILIMI1DOÇENTLİĞİNİ MATEMATİK BİLİM ALANINDA ALMIŞ OLMAK. FONKSİYONEL VE DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN KARARLILIĞI VE TOPLANABİLME TEORİSİ KONULARINDA
ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA1KİL YATAKLARI VE KİL MİNERALOJİSİ
KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
TIP FAKÜLTESİ
KULAK BURUN BOĞAZ1
PLASTİK VE REKONSRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHI1
BİYOKİMYA2DOKTORASINI TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK VE EN AZ 2 (İKİ) YIL SÜREYLE TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALINDA ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK
GÖREV YAPMIŞ OLMAK.
ORTEPEDİ VE TRAVMATOLOJİ1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KURUMLAR SOSYOLOJİSİ1KALKINMA SOSYOLOJİSİ VE SİVİL TOPLUM
KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA1VAN BALIĞI HÜCRE KÜLTÜRÜNDE DNA HASARI, TOKSİSİTE VE ANTİOKSİDAN ÇALIŞMASI
YAPMIŞ OLMAK.
HİDROBİYOLOJİ1SİLİYAT PROTOZOONLARIN SİSTEMATİĞİ VE
FİLOGENİSİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ VEYA ÇALIŞIYOR OLMAK.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HADİS1
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK CERRAHİ1EPİFİZ PLAKLARI RADYOGRAFİSİ ÜZERİNE
ÇALIŞMASI OLMAK.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
HAYVAN YETİŞTİRME VE ISLAHI1ETLİK DAMIZLIKLARDA STRESS VE ADAPTASYON KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ VEYA
ÇALIŞIYOR OLMAK.
YEMLER VE HAYVAN BESLEME1RUMİNANTLARDA ET VE SÜT KALİTESİ
ALANINDA ÇALIŞMIŞ VEYA ÇALIŞIYOR OLMAK.
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI1HASAT SONU FİZYOLOJİSİ KONUSUNDA
ÇALIŞMIŞ VEYA ÇALIŞIYOR OLMAK.
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PR.1KUANTUM HALL ETKİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ
OLMAK.
ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.1DOÇENTLİĞİNİ VETERİNER PRAZİTOLOJİDE
ALMIŞ OLMAK.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA1ECZACILIK FAKÜLTESİNDE BİYOKİMYA
ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK.
FARMASÖTİK BOTANİK1DOÇENTLİĞİNİ FARMASÖTİK BOTANİK
ALANINDA ALMIŞ OLMAK.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
8- İLK BAŞVURU TARİHİ: 08.07.2019
SON BAŞVURU TARİHİ: 22.07.2019

       

Kolay Hobiler