Akademik Personel | 17 Haziran 2019, Pazartesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 12 Araştırma Görevlisi, 8 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

15 Aralık 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 12 Araştırma Görevlisi, 8 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
 • Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muhafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
 • Adayların Transkriplerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkiriplerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

 • Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan En Az Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

*Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 Tarihli Kararıyla belirlenen Uzmanlık Alanlarına atanacak olanlarda En Az Tezli Yüksek lilsans Derecesine sahip olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

 • Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır.
 • Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;
 • İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuzbeş Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir.

*Devlet Yükseköğretim Kuramlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.

 • Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.

*06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

*Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güzdöneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

C-) SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi: 17.12.2018

Son Başvuru Tarihi: 02.01.2019 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 08.01.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 11.01.2019

Giriş Sınav Saati: 14:00

Giriş Sınav Yeri: İlgili Birimlerde

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 15.01.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.yyu.edu.tr

D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

BİRİM/BÖLÜM Öğretim

Görevlisi

Araştırma

Görevlisi

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMU PR. 1 GÜVENLİK BİLİMLERİ, İKTİSAT, VEYA İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS MEZUNU OLMAK. 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN 14. MADDESİ GEREĞİNCE KOLLUK KUVETLERİNDE ASGARİ 7 YIL HİZMET TECRÜBESİ OLMAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN UZMANLIK ALANI OLDUĞUNDAN ALES’ten MUAFİYET UYGULANACAKTIR.
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK BAKIMI VE GENCLİK HİZMETLERİ 1 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALINDA TEZLİ YÜKSEKLİSANS YAPMIŞ OLMAK VE ALANINDA EN AZ 5 YIL AKADEMİK DENEYİMİ OLMAK.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
HAYVAN YETİŞTİRME 1 ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE HAYVAN YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 1 ROBOTİK KONUSUNDA TEZLİ YÜKSEKLİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.
ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 1 İŞLETME VEYA İKTİSAT BÖLÜMLERİNDEN BİRİNDEN LİSANS MEZUNU OLMAK, BU ALANLARIN BİRİNDEN TEZLİ YÜKSEKLİSANS YAPMIŞ OLMAK VE BU ALANLA İLGİLİ 5 YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
DIŞ TİCARET PR. 1 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VEYA İŞLETME BÖLÜMLERİNDEN LİSANS MEZUN OLMAK. VE BU ALANLARIN BİRİNDEN TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİMLERİ 1 KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 İLGİLİ ALANDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.
ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. 1 FAKÜLTELERİN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. BİYOLOJİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEKLİSANS YAPMIŞ OLMAK VE TIBBİ GÖRÜNTELEME TEKNİKLERİ KONUSUNDA EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLĞUDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
GELENEKSEL EL SANATLARI PR. 1 FAKÜLTELERİN EL SANATLARI VEYA GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI YADA RESİM BÖLÜMLERİNDEN BİRİNDEN LİSANS MEZUNU OLMAK BU ALANLARDAN BİRİNDEN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN EN AZ İKİ YIL DENİYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN UZMANLIK ALANI OLDUĞUNDAN ALES’ten MUAFİYET UYGULANACAKTIR.
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PERlODONTOLOJt 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA 1 ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE BİYOKİMYA ALANINDA TEZLİ YÜKSEKLİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KLİNİK PSİKOLOJİSİ 1 KLİNİK PSİKOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEKLİSANS MEZUNU OLUP, KLİNİK PSİKOLOJİSİNDE DOKTORA YAPIYOR OLMAK.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ VEYA SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ YADA ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE BU ALANLANLARIN BİRİNDEN TEZLİ YÜKSEKLİSANS YAPIYOR OLMAK.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 1 SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEKLİSANS YAPMIŞ OLMAK VE ALANINDA EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
ÇALDIRAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. 1 ÜNİVERSİTELERİN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YADA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARINDAN LİSANS MEZUN OLMAK VE BU ALANLARIN BİRİNDEN TEZLİ YÜKSEKLİSANS MEZUNU OLMAK.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK, İLGİLİ ALANDA TEZLİ YÜKSEKLİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK VE UZAK YOL2. VEYA 3. VARDİYE ZABITI YETERLİLİĞİNE SAHİP OLMAK.
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI
TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 TÜRK MÜZİĞİ KONSERVATUARI VEYA MÜZİK BÖLÜMLERİNDEN LİSANS MEZUN OLMAK VE TEZLİ YÜKSEKLİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK ANOTOMİSİ 1 VETERİNER FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK VE VETERİNERLİK ANATOMİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEKLİSANS YAPIYOR OLMAK.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
ŞEHİRCİLİK 1 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE KONTROL TASARIMI ALANINDA TEZLİ YÜKSEKLİSANS YAPIYOR OLMAK.

 

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

 • Başvurdukları Bölüm/Anbilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No’sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Dilekçe
 • Özgeçmiş
 • Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
 • Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)
 • Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)
 • İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)
 • İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dökümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)
 • İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
 • Adli sicil kaydı.

F- DİĞER AÇIKLAMALAR

 • Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta’daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
 • Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 • Atanmaya hak kazanan adaylardan ilk defa yada yeniden atanacak olanlar için Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.
 • Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim

elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER