Akademik Personel | 26 Aralık 2020, Cumartesi

Üsküdar Üniversitesi Akademik Personel Alacak

11 Ağustos 2015
Üsküdar Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Üsküdar Üniversitesi 04 Ağustos 2015 Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDENÜniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülteden onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES’ ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Lisans transkript sureti ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülte onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES’ ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Lisans Transkript Sureti,
  • Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi 04/08/2015
Son Başvuru Tarihi 18/08/2015
Ön Değerlendirme Tarihi 21/08/2015
Giriş Sınav Tarihi 24/08/2015
Sonuç Açıklama Tarihi 26/08/2015

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Adli Bilimler alanında Doktora yapmış ve Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak Yrd. Doç. Dr. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak Prof. Dr. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak Doç. Dr. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji alanında Doktorasını tamamlamış olmak Yrd. Doç. Dr. 1
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Grafik Bölümü Lisans mezunu olup, Medya Çalışmaları alanında Doktora yapmış olmak Yrd. Doç. Dr. 1
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Radyo Televizyon Lisans mezunu olup, Doktorasını Gazetecilik alanında tamamlamış olmak Yrd. Doç. Dr. 1
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Radyo, TV ve Sinema lisans mezunu olup aynı alanda yüksek lisans eğitimini yapıyor  veya yapmış olmak Arş. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Mimarlık veya Mühendislik mezunu olup, İş Güvenliği konusunda saha tecrübesi olan ve tercihen A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi olan Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Erken çocukluk dönemi, Okul Dönemi veya Adölesan Döneminde Gelişim konularından birinde Doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak Prof. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Erken çocukluk dönemi, Okul Dönemi veya Adölesan Dönemde Gelişim, Özel Eğitim veya Çocuk Psikolojisi konularından birisinde doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora yapmış olmak Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapistliği alanında Doktora yapmış olmak Yrd. Doç. Dr. 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapistliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve/veya Doktora eğitimine devam ediyor olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapistliği alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak Arş. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı (Fizyoterapist) olmak Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi Anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak Arş. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı (Fizyoterapist) olmak Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı (Fizyoterapist) olmak Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak Arş. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları alanında  Doçentliğini almış olmak Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları alanında Doktora yapmış olmak Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği alanında  Doktora yapmış olmak Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik lisans programlarından mezun olmak ve bir yıllık klinik hemşirelik deneyimine sahip olmak Arş. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği/Sağlık Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji alanında Yüksek Lisans ve Odyoloji Doktorası yapmış olmak Yrd. Doç. Dr. 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Lisans mezunu olmak Arş. Gör. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak ve uzmanlık alanı Biyosensörler (tanı, teşhis amaçlı ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi), Biyokimyasal yöntem ve teknolojiler (polimerik biyomateryal tasarımı), Biyokimyasal reaksiyon mühendisliği olmak Prof. Dr. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde doktora yapıyor olmak
YÖK kriterlerine göre İngilizce yeterliliği olmak
Arş. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Biyokimya alanında uzmanlığı olmak ve  protein biyokimyası , klinik immünoloji ve kemik iliği transplantasyonunda kullanılan teknik ve yöntemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak Prof. Dr. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Optisyenlik Tıp Fakültesi mezunu olup, Göz Hastalıkları alanında ihtisasını tamamlamış ve Nörooftalmoloji konusunda üst uzmanlık belgesine sahip olmak. Yrd. Doç. Dr. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Optisyenlik Lisans mezunu olup, Optisyenlik alanında 2 yıl çalışmış olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Çocuk Gelişimi Üniversitelerin Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümümden lisans mezunu olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Fizyoterapi Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden lisans mezunu olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Ortopedik Protez ve Ortez Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden Lisans mezunu olmak, tercihen Ortez-Protez alanında deneyimli olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Gıda Teknolojisi Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak ve Organik Kimya alanında Yüksek Lisans yapmış olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Odyometri Odyoloji alanında Lisans mezunu olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendislik Fakültesi mezunu olmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikalarından birine sahip olmak veya Lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikalarından birine sahip olmak Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri Myo Eczane Hizmetleri Eczacılık Lisans mezunu olmak Öğr. Gör. 1

Not: Müracaat süresi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır

BAŞVURU  ADRESİ:

(İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

       

Kolay Hobiler