Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Uşak Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

7 Mayıs 2017
Uşak Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör kadrosu devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

 1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
 3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
 4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.
 5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
 7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.
 8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.
 9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.
 • Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 16/05/2017 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO NO KADRO UNVAN DERECE BÖLÜM/ANABİLİM DALI ADET İLAN AÇIKLAMASI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1032 Yardımcı Doçent 5 Sanat Tarihi/Türk İslam Sanatı 1 Anadolu Selçuklu sanatı üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1185 Profesör 1 Maden Mühendisliği/Cevher Hazırlama 1
1186 Profesör 1 Maden Mühendisliği/Cevher Hazırlama 1
402 Profesör 1 Kimya Mühendisliği/Kimyasal Teknolojiler 1
407 Doçent 3 Geomatik Mühendisliği/ Jeodezi 1
1087 Yardımcı Doçent 3 Kimya Mühendisliği/Proses ve Reaktör Tasarımı 1 Karbondioksit emisyonunun mikrobiyal

biyoprosesler ile azaltılması ve

çevresel kirliliklerin (ağır metal, boya gibi)

kimyasal prosesler ile giderilmesi konularında

çalışmaları olmak.

1070 Yardımcı Doçent 4 Kimya Mühendisliği/Kimyasal Teknolojiler 1 Atık plastiklerin hidrotermal proses ile

geri dönüşümü ve biyokitlerden superkritik su gazlaştırması 

ile enerji yakıtı üretimi konularında çalışmaları olmak.

1064 Yardımcı Doçent 4 Tekstil Mühendisliği/Tekstil Bilimleri 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini

Tekstil Mühendisliği alanında almış olmak.

Kumaşların nem yönetimi, performans özellikleri ve fonksiyonel spor giyisi tasarımı

konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
1182 Profesör 1 Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları 1 En az 5 yıllık öğretim üyesi deneyimi olmak.

Ani işitme kayıpları tedavisinde deneyimi olmak.

1183 Profesör 1 Cerrahi Tıp Bilimleri/Üroloji 1 Priapism ve posterior üretroplastide teknik ve

bilimsel deneyimi olmak.

1184 Profesör 1 Cerrahi Tıp Bilimleri /Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 Ürojinekoloji alanında üriner, stres, acil ve anal inkontinans ve genital ve rektal prolapsusu

olanlarda cinsel fonksiyon, anal manometri konularında deneyimli olmak.

Bu konularda yaşam kalitesi enstrümanlarını valide etmiş olmak.

1077 Profesör 1 Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji 1
900 Profesör 1 Temel Tıp Bilimleri/Histoloji ve Embriyoloji 1
1074 Profesör 1 Dahili Tıp Bilimleri /İç Hastalıkları 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak.
1111 Doçent 3 Tıp Bilimleri /Tıbbi Genetik 1 Tıp doktoru ve doçentliğini tıbbi genetik alanında almış olmak. Moleküler sitogenetik alanında yurt dışı deneyimi ve sertifikası olmak. İşitme kayıpları moleküler genetiği konusunda deneyimli olmak.
923 Doçent 1 Cerrahi Tıp Bilimleri /Kadın Hastalıkları ve Doğum 1
892 Yardımcı Doçent 4 Temel Tıp Bilimleri /Anatomi 1
903 Yardımcı Doçent 4 Temel Tıp Bilimleri /Fizyoloji 1
944 Yardımcı Doçent 4 Temel Tıp Bilimleri /Histoloji ve Embriyoloji 1
965 Yardımcı Doçent 3 Temel Tıp Bilimleri /Tıbbi Mikrobiyoloji 1
968 Yardımcı Doçent 5 Temel Tıp Bilimleri /Tıbbi Biyokimya 1 Tıp doktoru ve biyokimya uzmanı olmak.
969 Yardımcı Doçent 5 Temel Tıp Bilimleri /Biyofizik 1
992 Yardımcı Doçent 4 Temel Tıp Bilimleri /Tıp Eğitimi 1
994 Yardımcı Doçent 4 Cerrahi Tıp Bilimleri /Göğüs Cerrahisi 1
996 Yardımcı Doçent 5 Dahili Tıp Bilimleri/Acil Tıp 1 En az 2 yıllık acil ünitesinde yöneticilik deneyimi olmak. Geriatrik hastalar ve vertabra kırıkları ile ilgili çalışmaları olmak.
1017 Yardımcı Doçent 3 Dahili Tıp Bilimleri/Aile Hekimliği 1 Yatak Başı Ultrasonografi konusunda deneyimi olmak.
1030 Yardımcı Doçent 4 Dahili Tıp Bilimleri/Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 1
1042 Yardımcı Doçent 4 Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Postoperatif ağrı üzerine deneyimi ve NeonatalResüsitasyon eğitimi olmak.
856 Yardımcı Doçent 3 Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak.
437 Yardımcı Doçent 1 Dahili Tıp Bilimleri/Tıbbi Farmakoloji 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
1092 Yardımcı Doçent 5 Klinik Bilimler/Pedodonti 1
1104 Yardımcı Doçent 5 Klinik Bilimler /Ortodonti 1
1113 Yardımcı Doçent 4 Klinik Bilimler /Periodontoloji 1
1124 Yardımcı Doçent 3 Klinik Bilimler /Diş Hastalıkları ve Tedavisi 1
BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
1125 Yardımcı Doçent 4 Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri /Kimya Teknolojisi Pr. 1 En az 5 yıl üniversitede ders vermiş olup doktarasınıfizikokimyada yapmış olmak. Yakıt Pilleri, bor ekstraksiyonu ve su kirliliklerinin kimyasal teknoloji yardımı ile giderilmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
1126 Yardımcı Doçent 5 Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri/Kimya Teknolojisi Pr. 1 En az 5 yıl üniversitede ders vermiş olup anorganik kimyada doktora yapmış olmak. Aminobenzotiyazoller, proton transfer tuzları, metal komplekslerinin sentezi ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak.
1142 Yardımcı Doçent 4 Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri/Laboratuvar Teknolojisi Pr. 1 Üniversitelerin araştırma merkez laboratuarlarında en az 4 yıllık deneyimi olmak ve triazol halkası içeren pürin ve pirimidin esaslı nükleozitlerin sentezi konusunda çalışmaları olmak.
ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
1143 Yardımcı Doçent 5 Tasarım /Moda Tasarımı Pr. 1 En az 5 yıl üniversitede ders vermiş olmak. Moda Tasarımında giyisi tercihleri, kumaşların boyama mekanizmaları ve haslıkları konularında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler