Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Uşak Üniversitesi 35 Akademik Personel Alımı Yapacak

Uşak Üniversitesi 35 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Uşak Üniversitesi çeşitli alanlarda 35 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

KADRO NOKADRO UNVANDERECEBÖLÜM/ ANABİLİM DALIADETİLAN AÇIKLAMASI
TIP FAKÜLTESİ
801Profesör1Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı1
1016Profesör1Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı1
1077Profesör1Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Acil Tıp Anabilim Dalı1
1079Profesör1Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı1
1112Profesör1Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı1
1116Profesör1Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji Bilim Dalı1
803Profesör1Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı1
621Profesör1Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı1
618Profesör1Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı1
745Doçent1Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı1
812Doçent1Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı1
731Doktor Öğretim Üyesi4Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı1
758Doktor Öğretim Üyesi4Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı1
992Doktor Öğretim Üyesi4Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı1
994Doktor Öğretim Üyesi4Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı1
1053Doktor Öğretim Üyesi4Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Adli Tıp Anabilim Dalı1
1089Doktor Öğretim Üyesi4Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı1
566Doktor Öğretim Üyesi1Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
1
602Doktor Öğretim Üyesi3Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı1
963Doktor Öğretim Üyesi3Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı1
733Doktor Öğretim Üyesi5Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nükleer Tıp Anabilim Dalı1
734Doktor Öğretim Üyesi5Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Radyoloji Anabilim Dalı1
760Doktor Öğretim Üyesi5Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı1Yandal Uzmanlığını Yeni Doğan alanında yapmış olmak.
818Doktor Öğretim Üyesi5Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları
Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
1
839Doktor Öğretim Üyesi5Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı1
862Doktor Öğretim Üyesi5Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı1
1163Doktor Öğretim Üyesi5Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Üroloji Anabilim Dalı1Prostat cerrahisi konusunda yeni yöntem geliştirme üzerine çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
28Doktor Öğretim Üyesi1Temel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı1Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
341Doçent3İnşaat Mühendisliği Bölümü/Geoteknik Anabilim Dalı1
661Doçent3İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Anabilim Dalı1
1092Doktor Öğretim Üyesi5İnşaat Mühendisliği Bölümü/ Yapı Anabilim Dalı1
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
1191Profesör1Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
1068Doçent1Resim Bölümü/Resim Anabilim Dalı1
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
622Profesör1Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/Şehircilik Anabilim Dalı1
459Doçent1Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/ Bölge Planlama Anabilim Dalı1

 

İlanın detayları şu şekilde;

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:
* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
* Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere herhangi bir terör örgütüyle irtibatı veya iltisaki bulunmaması gerekmektedir.
* Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.
* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
* Adaylar https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formunu” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;
1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) adet CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.
2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini ve özgeçmişleriyle yayın listelerini kapsayan (4) adet CD/DVD/USB ile ilgili birimlere şahsen başvuracaklardır.

 

Genel Açıklamalar
1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.
5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
8. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
9. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
10. Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine Personel Daire Başkanlığının, https://personel.usak.edu.tr/menu/4303 web adresinden ulaşıp Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosu doldurularak eklenecektir.
• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
• Son Müracaat Tarihi: 23/08/2019 mesai bitimine kadardır.

       

Kolay Hobiler