Akademik Personel | 19 Aralık 2020, Cumartesi

Ünvana ve Oranlarına Göre Akademik Teşvik Ödül Tutarları

Ünvana ve Oranlarına Göre Akademik Teşvik Ödül Tutarları
       

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilimsel, sanatsal ve teknolojik faaliyetlerin teşvik edileceği yönetmeliğe göre, akademisyenler artık patent, bilimsel yayın, ödül, proje, araştırma, konuşma ve bildiri, atıf, tasarım ve sergilerden teşvik puanı alacak. Profesör 789 lira, doçent 710 lira, yardımcı doçent 631 lira, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı ise 552 liraya kadar aylık ödenek alabilecek.

Buna göre öğretim elemanlarının yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödülleri esas alınarak yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacaktır. Akademik teşvik puanı 30 ve üzerinde olanlardan (en yüksek brüt devlet memuru aylığının) profesörler için yüzde 100’üne, doçentlere yüzde 90’ına, yardımcı doçentlere yüzde 80’ine, araştırma görevlilerine yüzde 70’ine, öğretim görevlisi ve okutmanlara yüzde 60’ına kadar, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda aylık akademik teşvik ödeneği verilecektir. Örnek bir hesaplama aşağıda verilmiştir.

Akademik Teşvik Ödeneği Oranlarına Göre Örnek Hesaplama

1- Profesör (%100=789 TL)

Akademik teşvik puanı:         Akademik teşvik ödülü:

30:100=0,3×731                     259 TL

50:100=0,5×731                     415 TL

80:100=0,8×731                     624 TL

100:100= 1×731                     789 TL

2- Doçent (%90=710 TL)

Akademik teşvik puanı:         Akademik teşvik ödülü:

30:100=0,3×658                     267 TL

50:100=0,5×658                     379 TL

80:100=0,8×658                     576 TL

100:100= 1×658                     710 TL

3- Yardımcı Doçent (%80=631 TL)

Akademik teşvik puanı:         Akademik teşvik ödülü:

30:100=0,3×585                     215 TL

50:100=0,5×585                     332 TL

80:100=0,8×585                     498 TL

100:100= 1×585                     631 TL

4- Araştırma Görevlisi (%70=552 TL)

Akademik teşvik puanı:         Akademik teşvik ödülü:

30:100=0,3×511                     183 TL

50:100=0,5×511                     295 TL

80:100=0,8×511                     448 TL

100:100= 1×511                     552 TL

 

5- Öğretim Görevlisi-Okutman (%60=488 TL)

Akademik teşvik puanı:         Akademik teşvik ödülü:

30:100=0,3×438                     161 TL

50:100=0,5×438                     249 TL

80:100=0,8×438                     380 TL

100:100= 1×438                     488 TL

Akademik Teşvik Başvuru Yardım KILAVUZU

       

Kolay Hobiler