Akademik Personel | 08 Temmuz 2021, Perşembe

Üniversitelerin BAP Yönetmeliği Yayımlandı

Üniversitelerin BAP Yönetmeliği Yayımlandı
       

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hakkında Yönetmelik yenilendi.

YÖK’TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bilindiği gibi özellikle 2011 yılı sonrasında ülkemizde araştırma – teknoloji geliştirme – yenilik süreçlerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu süreçte yükseköğretim odaklı iki önemli strateji, nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağına yönelik olmalıdır.

Bu bağlamda 2002 tarihinde yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hakkında Yönetmelik”in, güncellenmesi aciliyet kesbetmişti.

Bu süreç ile ilgili olarak Yeni YÖK tarafından ilk defa oluşturulan Üniversite-Sanayi İşbirliği Daimi Komisyonu, bir süreç başlatmış ve “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği” yeni baştan hazırlanmıştır.

Yeni YÖK olarak sorumluluğumuzdaki konuları katılımcı bir yaklaşımla değerlendirmekte ve takibinde de gerekli düzenleyici kararları almaktayız. Bu yaklaşım kapsamında Yönetmelik taslağı askıya çıkarılmış ve ilgili tüm paydaşlardan da görüşler alınarak yönetmeliğe son şekli verilmiştir.

İlgili Yönetmelik 26 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle,

. BAP Koordinasyon Birimlerinin görev alanı üniversitelerimizin bütünsel araştırma süreci yönetimi yaklaşımı ile yeniden tanımlanmış ve genişletilmiştir.

. Fikri mülkiyet ve telif haklarına yönelik olarak dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler kapsamında düzenlemeler yapılmıştır.

. BAP Komisyonları yetkinliği önceleyen bir yapıya dönüştürülmüştür.

. Rektörün onayına bağlanan sözleşmelerin süreçleri hızlandırılmıştır.

. Proje gelişme raporları ve buna ilişkin düzenlemelerde üniversitelerimize daha fazla yetki verilmiştir.

. Ödenekler ve muhasebe işlemlerine yönelik olarak yıllar içinde değişen düzenlemelere uyumlu hale getirilmiştir.

Yeni YÖK’ün öncülüğünde gerçekleştirilen bu önemli gelişmenin üniversitelerimiz için hayırlı olmasını diliyor ve bu sürece katkı veren başta Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay yetkili birimlerine ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.

Bu vesile ile Türk yükseköğretim sistemimizi daha iyi noktaya taşımak için gerekli mevzuat düzenlemelerinin devam edeceğini de kamuoyuna bildiririz.

       

Kolay Hobiler