Akademik Personel | 26 Kasım 2020, Perşembe

Üniversiteden Atılma Geri Geliyor

13 Haziran 2014
Üniversiteden Atılma Geri Geliyor
       

Hükümetin Meclis’e sunduğu yeni YÖK tasarısıyla 3 yıl önceki eski yasa geri getiriliyor. ‘Azami süre’de mezun olmayan öğrenci yine üniversiteden atılacak.

Hükümet, üniversiteden atılmayı kaldıran düzenleme için yasa tasarısı hazırladı. Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklikler de öngören tasarı, TBMM‘ye sunuldu. Tasarıya göre atılmayı kaldıran 3 yıllık düzenleme yürürlükten kaldırılacak.

Tasarı yasalaşırsa mezuniyet için, “azami süre” sınırı getirilecek. Öğrenciler, 2 yıllık önlisans programlarını 4 yıl, 4 yıllık lisans programları 7 yıl, 5 yıllık lisans programlarını 8 yıl, 6 yıllık lisans programları 9 yıl içinde bitirmek zorunda olacak. Hazırlık eğitiminin süresi azami 2 yıl olacak.

Tasarıya göre katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmeyecek. YÖK, vakıflar tarafından kurulan üniversiteler üzerinde de geniş yetkiye sahip olacak. Vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet üyeleri, artık üniversiteyi kuran vakıf yönetimi yerine YÖK izniyle belirlenebilecek. Tasarıya göre, halen vakıf üniversitesi rektörlerini onaylayan YÖK, bu üniversitelerin mütevelli heyetlerini de belirleyecek. Böylece vakıf üniversitelerinin ita amiri olan mütevelli heyet başkanını da YÖK belirlemiş olacak. Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine öğretim üyesi görevlendirmesi kaldırılacak. Vakıf üniversiteleri, eğitimin yetersizliğinin yanı sıra borçlarını ödeyemeyince de kapatılacak. Borçlu üniversiteler uyarılacak. Mali durum düzelmezse YÖK, bu üniversitenin faaliyetini durdurabilecek. Tasarıya göre doçentlik sınavları, Üniversitelerarası Kurul’dan alınarak YÖK’e verilecek.

Sınırsız sınav hakkı

Tasarıda, öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

* Uygulamadan bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfları muaf tutulacak. Hazırlık eğitim süresi azami 2 yıl olacak.

* Söz konusu süreler sonunda, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilecek.

* Öngörülen not ortalamalarını sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınacak.

Yeni af umudu

Tasarıdaki geçici bir maddeye göre; yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler, üniversitelerine 5 ay içinde başvuruda bulunarak geri dönebilecek. Bu öğrenciler 2011’de çıkarılan öğrenci affından yararlanabilecek ve takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Hükümetten YÖK’e Yeni Yetkiler Geliyor

Kaynak: Milliyet

       

Kolay Hobiler