Akademik Personel | 28 Kasım 2020, Cumartesi

Üniversite Yönetimleri ve Akademisyenler Arasındaki Sorunlar İçin Önerge Verildi!

Üniversite Yönetimleri ve Akademisyenler Arasındaki Sorunlar İçin Önerge Verildi!
       

 Milletvekilleri Ayşe Eser DANIŞOĞLU, Nurettin DEMİR, Melda ONUR, Özgür ÖZEL, Hüseyin AYGÜN ve arkadaşları tarafından “Üniversite yönetimleri ile Akademisyenler arasındaki sorunların tespit edilerek çözüm yolları oluşturulması amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi kurulması için TBMM’ne Meclis Araştırma Önergesi için önerge vermişlerdir.

Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı yasaya dayanarak öğretim üyeleri ve öğrencileri yasaklayıcı, cezalandırıcı disiplin yönetmelikleriyle baskı altında tutmakta, akademik ve bireysel özgürlükleri savunmak yerine sınırlandırmaktadır. Son dönemde üniversitelerde bilimsel özerkliğin koşullarına aykırı biçimde, siyasi iktidar eksenli kadrolaşma, atama ve yükseltmelerin yapıldığına ve muhalif görüştekilerin ötekileştirildiğine yönelik iddialar ve bu konuda açılan davalar giderek artmaktadır.Üniversite yönetimleri ile akademisyenler arasındaki sorunların tespit edilmesi, yaratıcı, verimli, uluslararası alanda başarılı bir yükseköğretim sistemi adına farklı düşünceleri destekleyen idari tedbirlerin belirlenmesi için Anayasa’nın 98′nci maddesi ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105′nci maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını arz ederiz.

Önergede, YÖK’ün 2547 sayılı yasaya dayanarak öğretim üyeleri ve öğrencileri yasaklayıcı, cezalandırıcı disiplin yönetmelikleriyle baskı altında tuttuğu, akademik ve bireysel özgürlükleri savunmak yerine sınırladığı belirtildi. Son dönemde üniversitelerde bilimsel özerkliğin koşullarına aykırı biçimde, siyasi iktidar eksenli kadrolaşma, atama ve yükseltmelerin yapıldığı ifade edilen önergede, muhalif görüştekilerin ötekileştirildiğine yönelik iddiaların ve bu konuda açılan davaların giderek arttığı hatırlatıldı.

Önerge ile üniversite yönetimleri ile akademisyenler arasındaki sorunların tespit edilmesi; yaratıcı, verimli, uluslararası alanda başarılı bir yükseköğretim sistemi adına farklı düşünceleri destekleyen idari tedbirlerin belirlenmesi için bir araştırma komisyonu kurularak, konunun tüm boyutları ile araştırılması istendi.

öğretim-üyesi-gerekçe

 

Kaynak: CNN Turk

       

Kolay Hobiler