Akademik Personel | 22 Aralık 2020, Salı

Uluslararası Antalya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

1 Haziran 2017
Uluslararası Antalya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Profesör 1 – Hukuk fakültesi mezunu olmak

– Doçentliğini ticaret hukuku alanında almış olmak.

– Uluslararası ticaret hukuku alanında makaleler yazmış olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı) Profesör 1 – Hukuk fakültesi mezunu olmak

– Doktorasını ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 – Lisans derecesini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak

– Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak

– Uluslararası İlişkiler ve Enerji Politikaları konularında doktora seviyesinde çalışmalar yapmış olmak

– İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 – Lisans derecesini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak

– Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak

– Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Uluslararası Organizasyonlar konularında doktora seviyesinde çalışmalar yapmış olmak

– İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 – Makine Bölümü Lisans mezunu olmak.

– Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak.

– Numerik Analiz ve Katı Hal Mekaniği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

– İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 – Doçentlik unvanını Matematik dalında almış olmak

– Doktora sonrasında, yurtdışında, iki yıldan fazla araştırma deneyimi bulunmak

– Kombinatorik, kodlama kuramı, kriptoloji konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak

– İyi derecede yabancı dil biliyor olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler